Esther 2:15

15Huan teipa ajsic nopa tonal para ma calaqui Ester. Ester elqui icone mijcatzi Abihail it'io Mardoqueo. Huan Mardoqueo quiseli Ester huan quiiscalti queja iichpoca. Huan quema Ester calajqui campa nopa tlanahuatijquetl, ax moilhui quitlajtlanis tlen yajaya iselti quinequiyaya para quihuicas. San quicajqui nochi imaco Hegai huan moyoyonti huan mocualtlali san ica tlen quinahuati Hegai tlen quinmocuitlahuiyaya sihuame. Huan nochi tlen quiitaque Ester quisentlachilijque ica iyejyejca huan tlahuel quinpacti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More