Exodus 13:3

3Huajca Mois'es quinilhui nochi tlacame: "Xiquilnamiquica ni tonal huan xiilhuichihuaca ipan ni tonal sesen xihuitl, pampa ipan ni tonal ica hueyi chicahualistli TOTECO techquixti tlen tlali Egipto campa titequipanohuayayaj queja titlacohualme tlen techcojtoyaj para tiiniaxcahua. Huan ipan ni tonal ax quema xijcuaca pantzi tlen quipiya tlasonejcayotl.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More