Exodus 20:5

5Amo ximotlancuaquetzaca iniixpa tlaixcopincayome tlen tlamachijchihuali, niyon amo xiquinhueyichihuaca, pampa na niDIOS, niimoTECO, huan nimechtlasomati huan nijnequi san na xinechhueyimatica. Huan quema niquintlatzacuilt'ia tetajme tlen ax quinequij nechitase, nopa tlatzacuiltili nojquiya quinajsis ininconehua, huan iniixhuihua huan ipan ininteipa ixhuihua.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More