Ezekiel 27:10

10Sequin isoldados altepetl Tiro eliyayaj tlacame tlen tlali Persia, Lidia huan Libia. Elque soldados tlen m'as hueliyayaj tlatehu'iaj. Huan, inTiro ehuani, nel'ia inmohueyimatiyayaj quema nopa soldados quicuapilohuayayaj ipan tlapepecholi ipan imoaltepe inintzontzajca huan inintepostzajcayohua tlen ica quimanahuiyayaj inintlacayo pampa inmoilhuiyayaj para tlahuel nesiyaya yejyectzi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More