Ezekiel 38:8

8Huan quema panos miyac xihuitl, nimitznahuatis para xijtehui tlali Israel tlen nochipa mopantiyaya ipan tlatehuijcayotl, pero ama ya eltoc ica cuali. Tiquintehuis nopa tlacame tlen mosemantoyaj ipan miyac tlaltini campa hueli, pero ama sampa mosejcotilijtoque ipan inintlal huan itztoque ica paquilistli. Huan tiquintehuis ipan nopa tepetini tlen tlali Israel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More