Genesis 15:16

16Nopano ipan nopa tlali mocahuase hasta miquise moteipa ixhuihua tlen achtohui calajque ipan nopa tlali. Mocahuase hasta miquise ininconehua, huan iniixhuihua huan ininconehua iniixhuihua. Huan huajca quena, nopa tlacame huan ininconehua mocuepase sampa nica ipan ni tlali. Pero para amantzi aya ajsi tonali para hualase pampa aya tlahuel fiero quichihuaj nopa amorreos tlen ama itztoque nica ipan ni tlali. Huajca aya ajsi nopa tonali para niquintlatzacuiltis queja nijchihuas teipa ipan nopa tonali quema mocuepase moteipa ixhuihua nopano.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More