Genesis 49:10

10Axaca huelis quiquixtilis nopa tlanahuatili tlen moteipa ixhuihua quipiyase. Niyon quinquixtilis nopa tepos cuatopili tlen quipiyase para ica tetlatzacuiltise. Quipiyase tlanahuatili para nochipa. Huan teipa hualas moteipa ixhui tlen temacas tlasehuilistli. Yajaya tlen nel'ia iaxca nopa tepos cuatopili huan nopa tlanahuatili para tlanahuatis. Huan tlacame ipan nochi tlaltini campa hueli quichihuase tlen yajaya quinilhu'ia.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More