Isaiah 14:6

6Yajaya tetlatzacuiltiyaya huan ajachica quinmaquiliyaya chicahuac hasta quintlamicocoyaya. Huan ica ihueyi cualancayo quinnahuatiyaya miyac tlaltini tlen eliyayaj imaco. Quintlaijiyohuiltiyaya tlacame tlahuel miyac huan ax quintlasojtlayaya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More