Isaiah 49:23

23Huan inmechtequipanose tlanahuatiani huan sihua tlanahuatiani. Yajuanti quinmocuitlahuise imoconehua huan quinpalehuise ipan nochi tlamantli. Huan imoixtla mohuijtzomase hasta quiajsise tlali ica ininxayac, huan quipipitzose nopa tlaltejpoctli tlen eltos ipan imoicxihua. Huan huajca inquimatise para melahuac na niimoTECO. Huan nochi tlen motemach'iaj ipan na, ax quema mopinahualtise."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More