Isaiah 63:1

1--¿Ajqueya ya tlen huala tlen altepetl Bosra ipan tlali Edom ica iyoyo chichiltic huan yejyectzi? ¿Ajqueya ya tlen moyoyontijtoc queja tlanahuatijquetl huan huala ica tlahuel miyac chicahualistli? Huan se quinanquil'ia: 'Naja niDios tlen nicamati xitlahuac. Na niDios tlen nijpiya nochi chicahualistli para nitemaquixtis.' Huan yajaya quinanquil'ia:

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More