Jeremiah 8:16

16Caquisti para ya hualahuij tocualancaitacahua tlen nepa Dan ica norte. Nochi hualahuij ipan cahuayos tlen chicahuac moquijquinohuaj huan yeca ni tlali huihuipica. Monechcahu'iaj nopa soldados tlen tlahuel temajmati. Yajuanti quintzontlamiltise nochi tlen quipantise. Quintlamixolehuase altepetini huan nochi tlamantli nopano huan techtzontlamiltise nochi titlacame."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More