Judges 2:9

9Huan Josu'e, icone Nun, tlen eliyaya itlatequipanojca TOTECO, mijqui quema quipiyayaya 110 xihuitl. Huan quitojque ipan itlal ipan altepetl Timnat Sera campa nopa tepetini ipan inintlal iixhuihua Efra'in. Eltoya ica norte tlen tepetl Gaas. Huan nopa israelitame quihueyichihuayayaj TOTECO nochi tonali quema Josu'e itztoya. Nojquiya quihueyichijque teipa quema noja itztoyaj sequin huehue tlacame tlen quiitztoyaj nopa huejhueyi tiochicahualnescayotl quinchihuili israelitame achtohuiya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More