Leviticus 25:30

30Pero quema ya quiaxitijtos se xihuitl quinamacatoc, huajca ayoc hueli quicohuas sampa nopa cali tlen eltoc ipan se altepetl tlen moyahualojtoc ica tepamitl. Huan mocahuas nopa tlacatl tlen quicojtoc iaxca huan iniaxca iixhuihua para nochipa. Niyon nopa cali ax hueli mocuepas para elis iaxca iteco tlen achtohui ipan nopa xihuitl quema nochi tlali mocahuas majcajtos. Queja nopa eltoc tlanahuatili para caltini tlen mopant'iaj ipan se altepetl tlen moyahualojtoc ica tepamitl.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More