Malachi 1:14

14Ma eli tlatelchihuali nopa tlacatl tlen quiijtohua tlamiyacapa para nechmacas se oquich borrego tlen cuali huan teipa quipatlas ica seyoc tlen cocoxquetzi. Quena, yajaya tlatelchihuali, pampa na, niTlanahuatijquetl Tlen Tlahuel niHueyi huan quinamiqui para nochi tlacame ipan campa hueli tlaltini ma nechimacasica huan ma nechtlepanitaca." Quej ni quiijtohua TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More