Nehemiah 12:36

36Huan inintepotzco yajque Zacar'ias iicnihua, Sema'ias, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Jud'a huan Hanani tlen tlatzotzonayayaj ica itlatzotzonalhua David tlen huejcajquiya eliyaya itlatequipanojca Toteco Dios. Huan nopa tlamachtijquetl Esdras quinyacanayaya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More