Numbers 25:18

18Pampa inijuanti inmechitayayaj para inincualancaitacahua quema ica miyac tlamantli inmechcajcayajque para ma xijhueyichihuaca inintlaixcopincayo Baal Peor. Nesiyaya inmechcajcayahuasnequiyayaj quema hualajqui iniicni Cozbi, iichpoca nopa tlayacanquetl tlen Madi'an. Quimictijque Cozbi ica se cuatlamintli tlen huehueyac ipan nopa tonali quema nijtitlanqui nopa cocolistli ma temicti pampa inquihueyichijtoyaj Baal Peor.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More