Psalm 40:17

17Yonque nimocuesojtoc huan nechpolohua tlen nechmonequil'ia, nijmati para ta TOTECO tinechilnamiqui. Ta tinoTeco Dios, tinechpalehuis huan tinechmanahuis. NoTeco Dios, amo xihuejcahua quema nimitznotza. Nimantzi xinechpalehuiqui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More