Psalm 40:2

2TOTECO nechtlalanqui quema nijmatiyaya niitztoya ipan se tlacoyoctli campa mahuilili. Eltoya queja nimisahuijtinemiyaya ipan soqui atitla tlen huejcatla, huan ayoc nijmatiyaya tlachque nijchihuas. Pero TOTECO nechmaquixti tlen nopa cuesoli. Quena, nechquetzqui ipan se hueyi tetl campa temachtli. Huan teipa nechyacanqui ipan se cuali ojtli.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More