Psalm 44:2

2Quena, Toteco Dios, ica mohueyi chicahualis ta tiquintojtocac nopa fiero tlacame tlen quinhueyichihuayayaj teteyome ipan nopa tlali, huan nopa tlali tiquinmacac totatahua. Quena, tiquintlatzacuilti ne sequinoc huan tiquinpalehui tohuejcapan tatahua para ma momiyaquilica, huan ma moaxcatica.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More