APOCALIPSIS 4:8

8Huan sesen nopa nahui tlamantli tlen yoltoque quipixtoyaj chicuase inieltlapalhua huan campa hueli ininpani quipiyayayaj iniixtiyolhua inieltlapalijtic huan ininpani. Huan ax quema moquetzque yohuali huan tonali, san quiijtohuayayaj: "Tlatzejtzeloltic, quena, senquistoc tlatzejtzeloltic Toteco Dios Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli. Yajaya ipa itztoya, huan ama itztoc, huan itztos para nochipa."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More