Ruth 2:14

14Huan teipa quema ajsic hora para tlacuase, Booz quinotzqui Rut huan quiilhui: --Nica xihuala, xitlacuaqui tohuaya. Eltoc pantzi huan xijxoloni ipan ni vinagre tlen tlasencahuali. Huan Rut mosehui ihuaya itlatequipanojcahua huan Booz quimacac cebada tlahuatzali. Huan Rut tlacuajqui hasta ixhuic, huan noja mocajqui tlacualistli tlen quimacatoya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More