HEBREOS 12:2

2In totlachialis mai itich Yehuatzin Jesús, naquin itich ualeua uan itich yec mahsi in totlaniltoquilis. Yehuatzin oconsilih in tlahyouil ihcuac ocsohsaqueh, uan amo oquixmouilih quen ocpihpinautihqueh, pues oquitztoya in paquilistli tlen satepan inauactzinco oehcosquia. Uan axan ya metzticah tlayecmapan campa motlanauatilia Dios.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More