1 Bita 5

1Me ɛ mum ɛ no ŋgomte keentefe bocee kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ɛ̂ ben ɛntelɛŋ. Me nu wee ɛ̂ ŋgoo bocee kentaashɛ le, ɛ me nto n'yɛn bô ɛjisɛ yɛm no Klistu to yɛnɛɛ ŋgɛw, ɛ me nu tɛn wee wvù nu ke eley bvukukɛ bvù wvú nu ke eto dvú le. 2Me ɛ no nteete lɛ, ben etaalè fô njée Nyo' yì bó nu ɛ gɛɛ can yene le ntay. Fo ben dioo taale, no taale kɛ diɛwɛ bó kane lo ben kɛ. Ben etaalè bô ŋkoŋ no Nyo' gomte. Fo ben etaalè kɛŋke ken'yɛɛ ɛjisɛ yî bigew e kɛ. Ben ekɛŋkè shiee ɛ ɛ̀ nu yî lemme le. 3Fo ben envuwseè njée Nyo' yì bó nu ɛ gɛɛ ben ɛ̂ we jodvu kɛ. Ben eduŋcì ɛ ɛ̀ nu keŋge kè jee kè yí eyɛnè beŋene. 4Ɛ́ ben gee nonɛn, ɛ́ Ɛkolɛ ke Boncɛynjee le ke dioo ɛ buynɛn, ɛ́ ben ekɛŋkɛ kefo ke bvukukɛ le kè yaa ké kpwe ncom kɛ. 5Me ɛ no njemyi tɛn ɛ̂ keghan lɛ, ben eyuukè bocee kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ntay. Wee tfuu eshiwsè ɛkolɛ kew ɛ̂ waa bwee fwe sekecii. Ben ekeè lɛ, “Kɛ Nyo' ké no tomte wee wvù bensee ye kɛ. Wvú ké no tomte ɛ ɛ̀ nu wvù shiwse ɛkolɛ kew bô mbuwma we.” 6Ben emum eshike bikuu binɛn enù ɛ̂ mvuŋgay mvu Nyo' le kuse, ɛ́ kefew ke dioo ɛ kocɛn, ɛ́ wvú ebense ben. 7Ben egɛɛ mwɛɛm mvunciim mvù jewsee ben can ye le, njefo wvú kɛŋke shiee wene. 8Ben ekemsenè bô bikuu binɛn, ejiŋyì ntay njefo wee wene bvuban wvù dɛwle ghane wɛɛntene diɛwɛ bvule wvù fɛwte le, gomte wee keeŋgele. 9Ben ebon ŋaŋ bô wvú, lese kɛ ɛ ɛ̀ nu fitele yî Nyo' le ɛ́ fí etɛme, ekumyì lɛ boom bo bwee wene le yɛne kɛ tɛn ŋgɛw nonɛn woŋ tfuu. 10Ŋgɛw wvun nu kɛ yî kefew e caan, ɛ́ Nyo' emum ekase eseyse mwɛɛm ɛ́ mvú ejoŋ fô ben e, enya ben bô mvuŋgay, ege ɛ́ ben eciim ntay. Nyo' nu wvù nyaa mbuwma tfuu ɛ̂ bonyii. Wvú nu ɛ tee ben keeley bvukukɛ bwew bvù mɛy lo le nje ben nu bonyii bo Klistu le. 11Mvuŋgay mvunciim nu ɛ ɛ̀ kɛŋke wvú sekecii sɛ ŋka. Fí enù nonɛn. 12Me nsaŋ fiŋwa' fin fô ben e ɛ ɛ̀ fici Silas me wvù nu waa bwee wesebeene. No me n'yɛne nu ɛ wvú nu wee wvù ɛ̀ nulo ɛ́ wee egɛɛ bvufee yî ye le. Me nsaŋ keentefe ben, embvuu eŋge ɛ́ ben ekiɛɛ lɛ fiɛɛ ficii fì me nsaŋ duŋci kecɛɛy ke ɛkumɛ mbuwma Nyo'. Ben eleemè yî dvú le tɛmyi ntay. 13Kentaashɛ ke boom bo bwee wesebeene le ke Babilon kè Nyo' nu ɛ caw gayte ben e. Maaku wvù waa wɛm yî mbee le gayte tɛn ben e. 14Ben egaynɛn bikuu binɛn e, eŋocɛ yî keŋkoŋɛn e. Kembonɛn enù fô ben e bocii bò nu ɛ taashɛ bô bo Klistu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\