2 Kolɛn 10

1Me wvù Baul kebɛɛ, ŋkule lo can ɛ̂ ben ɛ̂ je kembonɛn bô nyɛkeey wvù wvu Klistu le. Ɛ̀ nu me wvù bó duu lɛ me ŋké ndioo nu keba kemew no ncewcewe lo bô ben, ŋké nto wase ɛ̂ ben ɛjise, mum mbo. 2Me nlɛke lo ben lɛ seke me ɛ ŋke ɛ nto, fo ben ege ɛ́ me enɛ encewcewe beene no me nulo ŋke encewcewe bee bonyii bò kpwaake lɛ bese gee mwɛɛm bii ɛ ɛ̀ nu ŋkpwawcɛ bonyii bo yî woŋ wvun e kɛ. 3Ɛ̀ nu kecɛɛy lɛ bese cee yî woŋ wvun e, geenɛn kɛ bese yaa tumte jem yese bii no bonyii bo yî woŋ wvun e tumte kɛ. 4Kɛ mwɛɛm mvù bese tumte jem yese dvú nu mvu yî woŋ wvun e kɛ. Mwɛɛm mvù bese tumte jem yese dvú kɛŋke mvuŋgay mvù nɛn'yi fô Nyo' le, keebvuuke mondvuum mò tɛmyi dvú. 5Bese ké no joo mwɛɛm mvu jem e mvun bvuuke bombew bò bonyii beeke dvú, shiwse kembense ye kecii kè baaŋke fo bonyii ekee Nyo', soo tɛn boŋkpwawcɛ bo bonyii le dvú, gee ɛ bó yuuke wase ɛ ɛ̀ nu Klistu le. 6Seke ben ɛ duŋcɛ lɛ ben yuuke wase Klistu le bô mvuntelem mvunɛn mvunciim, ɛ́ bese emum enya ŋgɛw ɛ̂ wee tfuu wvù bɛɛ tɛmyi ɛkolɛ bô Klistu. 7Ben etaa eyɛn fiɛɛ fì nu ɛ̂ ben ɛjise! Ɛ́ wee kee naa kecɛɛy lɛ wen nu wee Klistu, ɛ́ wvú no kumyì lɛ no wvú nu wee Klistu, nu kɛ tɛn no bese nu. 8Ɛ́ me ncim nɛ naa ɛ no nsaale ye nfesene caan nje mvuŋgay mvù bese kɛŋke mvù Tata nyaɛ keeyoo lo ben dvú, ɛ ɛ̀ yaa nu keesâw lo ben dvú kɛ, ken'wuumɛn saa ekoole me kɛ. 9Kɛ me ŋgomte lɛ fí eyen'yi nɛn kɛ diɛwɛ me mbɛmsee lo ben bô boŋwa' bem kɛ. 10Me ŋgayte nɛn njefo bonyii bomew nɛn'yi no jemyi ɛkumɛ me gayte lɛ, “Wvú ké no saaŋke boŋwa' ɛ bó tɛmyi bvuu cewcewe, geenɛn seke wvú ɛ to ɛ̂ bonyii ɛjise mum tu wɛɛ. Ɛ kɛ njeme we ké no koole fiɛɛ le kɛ.” 11Boba bonyii ekeè lɛ fiɛɛ fì bese jemyi ɛ̂ boŋwa' le seke bese yaa nu fó kɛ, nu ɛ bese nu ke ege fí seke bese ɛ to. 12Kɛ bese momte naa keebewsene ye, kɛnɛɛ efewsene bikuu bisɛse bô bonyii bomew ba bò seŋe bô dew yibo fiɛɛ fì ɛ̀ nu bó kɛ. No bó fewsene bikuu bibole ɛbonɛbon, bewsene tɛn ye yibo ɛbonɛbon, nu ɛ fí duŋci lɛ kɛ bó kee fiɛɛ kɛ. 13Fisɛse nu ɛ kɛ bese cim saale ye fesene keleŋ kɛ. Bese saale ye ɛ ɛ̀ nu yî keleŋ kè Nyo' nu ɛ nya can yese le keelem eto ebuy naa ɛ̂ ben e. 14Kɛ bese daŋsene ɛ ɛ̀ nu kedwee no bese too buyte ɛ̂ ben e kɛ. Bese to nu bonyii bo fwe keelɛn bô saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Klistu to naa buy ɛ̂ ben e. 15Kɛ bese saale ye fesene kɛ, fì nu lɛ kɛ bese saale ye yî lemme dì ɛ̀ ge bonyii bomew kɛ. Geenɛn fiɛɛ fì bese taale fwe kee nu lɛ no mbee wene kuu gɛne fwe, nu no keleŋ ke lemme disɛse le ɛ̂ ben ɛntelɛŋ nu ekuuke tɛn gɛne naa ntay. 16Nonɛn ɛ́ bese emum efey lo jo ben efewci saaka wvù jee gɛne biba bimew e, saa nu lɛ bese saale ye bô lemme dì bó nu ɛ lem wase bvudvuu bvu wee mvu le kɛ. 17Fí ɛ mum ɛ no nu no bó saŋ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Wee edioo esaale ye, no saale ɛ ɛ̀ nu yî fiɛɛ fì ɛ̀ ge Tata le.” 18Kɛ ɛ̀ nu wee wvù duŋci ɛkolɛ kew lɛ wen nu wee wvu lɛŋ wvù mum nu wee wvu lɛŋ ɛ̂ Tata jise kɛ. Ɛ̀ nu wee wvù Tata yɛne lɛ wvú nu lɛŋ wvù nu wee wvu lɛŋ ɛ̂ wvú ɛjise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\