2 Tɛsalonika 2

1Boom bo bwee wese le, fi ɛkumɛ nto Tata wesebeene wvù Jisos Klistu bô no beene nu ke etaashɛ keegɛn enu beene ɛ bó, nu ɛ me nlɛke lɛ, 2fo ben ke enɛ ɛ́ bvufee emum ebvuŋ kɛ lo ben nɛn ncɛw, kɛnɛɛ enɛ emum etuwtene lɛ ben nu ɛ yuw njeme mvu lɛ wvú nɛn'yi fô Keyoy ke Yuule le, kɛnɛɛ lɛ bese nu ɛ jeme, kɛnɛɛ lɛ bese nu ɛ saŋ ŋwa' lɛ diuu di nto Tata le nu ɛ to wase kɛ. 3Fo ben ecinɛ ɛ́ wee ke elɛɛ ben ɛ ɛ̀ cim nu naa ɛ̂ je yì nɛɛ le kɛ. Ben ekeè lɛ kɛ diuu di nto Tata le didvu nu ke ekocɛn sɛ kefew kiɛ kè bonyii nu ke enɛ ebewci bô bo Nyo' ɛ yaw wase ɛ to, noo sɛ wee wɛ wvù ŋgoyte nci Nyo' ɛ buynɛn tɛn kɛ. Ɛ ɛ̀ nu wvú wvù bó nu ke elɛse lo. 4Ɛ̀ nu wvú wvù nu ke ebense ɛkolɛ kew emum ekicine lo fiɛɛ ficii fì bó teŋe lɛ nyo' kɛnɛɛ fì bó bunlee fí. Nonɛn, emum egɛn eley eshii yew ncese Nyo' le emum eteŋe ɛkolɛ kew lɛ ɛ̀ nu wen Nyo'. 5Kɛ ben kumyi lɛ seke me nto nu beene, nu ɛ me nto nsee fiɛɛ fin ɛ̂ ben? 6Ben kee wase keseen fiɛɛ fì jici wvú le wvu lɛ wvú ke ebuynɛn kɛ wase ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ kefew kè bó nu ɛ ŋgɛɛ ɛ̂ wvú le. 7Ben ekeè lɛ mvuŋgay mwew mvù wvú ŋgoyte nci Nyo' dvú lemte wase keseen ɛjim ɛjim, ɛ ɛ̀ nu kɛ lɛ wee wvù baaŋke mvú nu ke ebaaŋke kɛ nonɛn egɛn ebuy seke bó ke ecake wvú ɛ̂ je. 8Bó nu ke dioo ɛ cake, ɛ́ wee wvù ŋgoyte nci Nyo' wɛ emum ebuynɛn, ɛ́ Tata Jisos emum efɛfe lo wvú bô keyoy ke ɛ̂ wvú ɛmvu, efiwsɛ lo bô nlawkɛn wvù wvú nu ke etoo dvú. 9Wee wvudvu wvù ŋgoyte nci nu ke etoo ɛ̂ mvuŋgay mvu Satan e, kɛŋke mvuŋgay mvunciim, gee mwɛɛm mvù duŋci mvuŋgay mwew bô mwɛɛm mvu diuw wvù yumɛɛn e mvù ɛ̀ nu mvu kenlɛɛma le mvunciim. 10Ɛ wvú nu ke etoo tɛn bô kfuu mwɛɛm mvù befe mvunciim keelɛɛle bonyii bò laa wase dvú. Ɛ bó laa njefo bó nu ɛ faŋ keekooŋke kecɛɛy wvu lɛ bó ke eboy. 11No bó baa kooŋke kecɛɛy nonɛn, Nyo' ɛ mum ɛ ge bó ɛ no looci jeeŋke lo wvu lɛ bó ebeŋe kɛ wase ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì nu fi mbiay e. 12Ɛ Nyo' to ge nonɛn wvu lɛ wen ke elese bó bocii yî ŋgɛw e bò baa bee kecɛɛy e, yuuke njoŋ keegee mwɛɛm ɛ ɛ̀ nu kɛ mvù yaa nu kɛ teytey e. 13Geenɛn boom bo bwee wese le bò Tata kooŋke naa ntay, bese kɛŋke kɛ keenyaa keyoone ɛ̂ Nyo' sekecii ɛkumɛ ben, njefo Nyo' to nu ɛ caw wase ben foŋkɛw keeke eboyse ben fele yî lemme dì Keyoy ke Yuule gee lɛ ben eyuule le, bô yî mbee wvù ben nu ɛ bee kecɛɛy e. 14Wvú to teŋe ben yî fifin e fele yî saaka wvù jee wvù bese to fewci le, wvu lɛ ben ke ekɛŋkɛ fô bvukukɛ bvu Tata wesebeene wvù Jisos Klistu le. 15Nonɛn boom bo bwee wese le, ben eleemè tɛmyi, jicì nce wvù bese to nyaɛ ɛ̂ ben e, kɛnɛɛ ɛ̀ nu wvù bese to yɛɛyɛɛ lo ben dvú bô diuw, kɛnɛɛ ɛ̀ nu wvù bese to saŋɛɛ lo ɛ̂ ben. 16Bese lɛke lɛ Tata wesebeene wvù Jisos Klistu kebɛɛ noo Nyo' Icee wesebeene wvù to koŋɛɛ beene no lɛɛse shém yesebeene sekecii sɛ ŋka, ebvuu enya beene bô fiɛɛ fì jee fì beene taale fwe yî dvú le nje fitele fiew fì jee. 17Wvú eyvuwsɛ mvuntelem mvunɛn, ege ɛ́ mvú etɛmyi yî lemme dì jee le dicii dì ben gee bô yî fiɛɛ ficii fì ben jemyi le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\