2 Tɛsalonika 3

1Keemɛɛse, boom bo bwee wese le, ben ebunleè tɛn fô bese le. Ben ebunleè lɛ diɛw Tata elewtè gɛne lo fwe ɛ bonyii wvumte diɛw yidvu kɛ no ben to geɛ. 2Ben ebunleè tɛn lɛ bese ke eboy can bonyii bò kɛŋke mvuntelem mvù befe gee mwɛɛm mvù befe le, njefo kɛ ɛ̀ nu bonyii bocii bò kɛŋke mbee kɛ. 3Geenɛn Tata ké no leeme kɛ yî diɛw ye le. Wvú nu ke enya ben bô mvuŋgay, ebvuu egemgeme ben fo ben ke eley can wee kebefɛ le. 4Bese nu ɛ gɛɛ bvufee bvusɛse yî Tata le ɛkumɛ ben lɛ ben gee wase fiɛɛ fì bese gayte, ɛ ben nu ke emɛy kɛ egee. 5Bese lɛke lɛ Tata eleke mvuntelem mvunɛn ɛ́ mvú enu yî keŋkoŋɛn kè ke Nyo' le ebvuu ege ɛ́ ben ekuulè shém no Klistu to kule. 6Boom bo bwee wese le, bese gayte lo ɛ̂ ben ɛ̂ diee di Tata wesebeene wvù Jisos Klistu le lɛ, ben enjɛmkesè ye ben ɛ boom bo bwee wesebeene le bò laame kɛ lo yaa cee kɛ bii nce wvù bese to duŋcɛɛ ɛ̂ ben e kɛ. 7Me njemyi nɛn, njefo ben kebɛɛ kee no ben kɛŋke keebeŋene bese. Kɛ bese to ké no laame seke bese to nu beene kɛ. 8Kɛ bese to diee fiɛɛ fi wee le sɛ bese ɛ law kɛ. Bese to lemte jimtene ɛntaŋ bô ɛmvunsheeŋ wvu lɛ fo bese ke egɛɛ bvujitɛ yî wee mvu ben e kɛ. 9Kɛ bese to gee nonɛn lɛ kɛ ɛ̀ nu bvudvuu bvusɛse keebiite mwɛɛm ɛ̂ ben kɛ. Ɛ̀ to nu wvu lɛ bese eduŋcì yî gee disɛse le wvu lɛ ben ebeŋenè bese. 10Ben ekeè lɛ naa seke bese to nu beene nu ɛ bese to nya nci wvun ɛ̂ ben lɛ, “Ɛ́ wee nu lɛ kɛ wen nu elemtè, fo bó enya wvú bô fiɛɛ fidien kɛ.” 11Me njemyi nɛn njefo bese yuuke lɛ ben bomew shee laame kɛ lo yaa lemte kɛ, lɛne kɛ lo leese dew fô mwɛɛm mvu bonyii bomew e. 12Boba bonyii nu ɛ bese gayte bvuu ciise lo ɛ̂ bó ɛ̂ diee di Tata Jisos Klistu le lɛ bó eshii fokuse elemtè keekɛŋke fiɛɛ fì bó edieè. 13Fô ben e, boom bo bwee wese le, fo ben ke ewɛle keegee gee dì jee kɛ. 14Ɛ́ wee tun keeyuw fiɛɛ fì bese jemyi ɛ̂ ŋwa' wvun e, ɛ́ ben ciise wvú. Fo ben ebvuu ekɛŋke lo fiɛɛ keege bô wvuwɛ wee kɛ, wvu lɛ wvú ewuumɛn. 15Geenɛn, fo ben ejoò wvú diɛwɛ wee bvuban e kɛ. Ben etefe lo wvú diɛwɛ waa bwee wene le. 16Tata wvù nu wvu nyɛkeey enyaà ben bô nyɛkeey sekecii ɛ̂ jé le yicii. Tata enù ben ɛ bó bocii. 17Me wvù Baul nsaaŋke ŋgayma wvun bô kebo kem. Fin nu nciise wɛm wvù me ŋgee ɛ̂ boŋwa' bem e bocii. Ɛ ɛ̀ nu no me ŋké no nsaaŋke. 18Tata wesebeene wvù Jisos Klistu ebuw ben bocii bô kembonɛn kew ɛ́ kí enù ben ɛ bó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\