Kolose 4

1Ben bò kɛŋke bonfaw, ben egeè mwɛɛm bô bó ɛ ɛ̀ nu mvu lɛŋ bô mvù jee, ekumyì lɛ ben kɛŋke tɛn Cee Ɛkolɛ fowe. 2Ben bocii ebunleè gɛne fwe yaa doose kɛ. Ben dioo bunlee no leesè bvufee yî dvú le, nyaà keyoone ɛ̂ Nyo'. 3Ben ebunleè fô bese le tɛn lɛ Nyo' eyene kembuŋ fô diɛw ye le ɛ́ bese efewci diɛw yin yì ɛ̀ nu kenyilɛ ke ɛkumɛ Klistu kè me nu yî ncaw e nje kí. 4Ben ebunleè lɛ me enlooci nfewci ɛ wvú yuule ntay no me ŋkɛŋke keenfewci. 5Ben dioo nu ben ɛ bonyii bò yaa nu kɛ bo mbee le no gee mwɛɛm bô bvufee. Seke ben ɛ kɛŋke je keege fiɛɛ, ɛ ben mom lɛ fo kefew kedvu efey ɛcici kɛ. 6Njeme wene sekecii enù wvù bonene, yeke diɛwɛ ŋkauw e, ɛ́ ben emum ekee keetfuuse fiɛɛ ɛ̂ wee tfuu ɛ̂ je yi lɛŋ e. 7Tikikus nu esee fiɛɛ ficii fi ɛkumɛ me ɛ̂ ben. Wvú nu waa bwee wesebeene, nu tɛn fitele fisɛɛbeene. Bee bó lemte Tata le yî wee le mwaaŋ ɛ wvú nu wee lemme wvù lemte bô fitele fiew ficii. 8Me ntumte wvú fô ben e bô shiee wvu lɛ wvú eto ege ɛ́ ben ekiɛɛ no bese nu, ebvuu eyvuwsɛ mvuntelem mvunɛn. 9Me ntumte bô Onesimus wvù nu wee mvu wvu jo ben, ɛ wvú nu tɛn waa bwee wesebeene wvù nu fitele fisɛɛbeene ɛ wvú leeme yî fiɛɛ fì Klistu le tɛmyi. Bó nu ke esee ɛ̂ ben fiɛɛ ficii fì kooyi fɛn. 10Alistakus wvù bee wvú nu fɛn yew ncaw e gayte ben e. Ɛ Maaku wvù waycee Banaban gayte tɛn ben e. Ɛ̀ nu wvú wvù ben nu ɛ kɛŋkɛ wase ntum ɛkumɛ wvú. Seke wvú ɛ to, ɛ ben fiisɛn wvú. 11Jisos wvù bó teŋe lɛ Justus gayte tɛn ben e. Ɛ̀ mɛy kɛ bonyii bo botɛte ban bò ɛ̀ nu Bojuu bò bee bó lemte yî fiɛɛ le fimwaaŋ yî bvunfon bvu Nyo' le. Bó fici naa me baay, gee ɛ fitele fiem lɛɛtene. 12Ɛbaflas wvù nu tɛn wee mvu wvu jo ben, wvù lemte Klistu Jisos e gayte tɛn ben e. Wvú dioo bunlee sekecii no kumyi ben naa baay, lɛke lɛ Nyo' ege ɛ́ ben eleemè tɛmyi diɛwɛ bonyii bò nu ɛ taw wase, looci kee fiɛɛ ficii fì Nyo' gomte le. 13Me nu ɛ n'yɛn wase bô ɛjisɛ ɛyɛm lɛ wvú lemte fô ben e baay noo fô bonyii bo Lawdɛsia bô bo 'Iliabolis e. 14Luka wvù cuuke bonyii wvù nu nsaa yɛm shém bô Dɛmas gayte tɛn ben e. 15Ben egay boom bo bwee wesebeene le bo mbee le bo Lawdɛsia le, egay tɛn Nimfa bô kentaashɛ ke bonyii bo mbee le kè taashi ɛ̂ wvú yew e, enya ɛ̂ me. 16Ben dioo ɛ taŋ ŋwa' wvun, ciinse ɛ̂ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ke Lawdɛsia ɛ bó taŋ tɛn, mum yɛn tɛn lɛ bó nu ɛ ciinse ŋwa' wvù nu ɛ̂ bó ben ɛ taŋ. 17Ben egay ɛ̂ Alkibus lɛ wvú eyɛn lɛ wvú nu ɛ mɛse lemme dì Tata nu ɛ nya can ye le. 18Wvun ŋgayma saaŋke me wvù Baul bô kebo kem. Ben ekumyì lɛ me nu yî ncaw e. Nyo' ebuw ben bô kembonɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\