Ɛfɛsus 1

1Ɛ̀ nu me wvù Baul, waa ntum Klistu Jisos yî ŋkoŋ wvù wvu Nyo' le. Me nsaaŋke ŋwa' wvun fô bonyii bò ɛ̀ nu bo Nyo' le bo Ɛfɛsus bò leeme yî fiɛɛ le fimwaaŋ yî Klistu Jisos e. 2Nyo' Icee wesebeene bô Tata Jisos Klistu ebuw ben, ebvuu enya ben bô nyɛkeey. 3Mbense enù fô Nyo' wvù ɛ̀ nu Nyo' wvu Tata wesebeene wvù Jisos Klistu, bvuu nu Ice le. Wvú nu ɛ buw beene bô mbuwma tfuu wvu woŋ wvu we le wvù fici biyoy bisɛɛbeene njefo beene nu ɛ taashɛ yî Klistu le. 4Ɛ́ Nyo' sɛ keenu keebom woŋ nu ɛ wvú to caw wase beene lɛ beene etaashɛ beene bo Klistu, eyuule, nu sɛ nlom ɛ̂ wvú ɛjise. Yî keŋkoŋɛn kew e, 5nu ɛ wvú to seyse wase keeke ejo beene lɛ ɛ̀ nu boom bew fele yî Jisos Klistu le. Wvú to ge nonɛn, bii fiɛɛ fì wvú to gomte lɛ fí enù le. 6Ɛ ɛ̀ to nu wvu lɛ mbense egɛnè ɛ̂ wvú yî mbuwma we wvu baay wvù wvú nu ɛ nya ɛ̂ beene ɛcici fele yî Waa we wvù nu fitele fiew e. 7Wvú to sum beene can ŋgɛw e ɛ ɛ̀ nu bô ɛlɛmɛ ke Waa we wvun e. Fì nu lɛ, wvú nu ɛ lɛɛshɛ bibefɛ bisɛɛbeene, bii mbuwma we wvù kuuke naa baay e, 8wvù wvú tfuwɛɛ lo yî yese beene le. Wvú to ge nonɛn bô bvufee bvucii noo ŋkpwawcɛ we tfuu. 9Nyo' nu ɛ ge wase beene ɛ kiɛɛ fiɛɛ fì wvú gomte fì to shee nu ɛ̂ kenyilɛ le. Wvú ge bii fiɛɛ fì jee wvú le no wvú to seysɛɛ keeke ege fele yî Klistu le. 10Wvú to seyse lɛ kefew nu ke edioo ɛ to wase ɛ kocɛn ɛ́ wen ebaancɛ mwɛɛm mvunciim kɛnɛɛ ɛ̀ nu mvu fowe, kɛnɛɛ mvu fokuse, egɛɛ ɛ̂ Jisos ɛkuse. 11Ɛ̀ nu tɛn nje Klistu wvù Nyo' to cawɛɛ bese keenu bonyii bew. Wvú to caw no wvú to seysɛɛ wase ɛ ɛ̀ bɛɛ lo bii ŋkpwawcɛ wvuwe le kɛ lɛŋlɛŋ no wvú ké no gee mwɛɛm mwew mvunciim bii ntaŋ wvuwe bô ŋkoŋ wvuwe le. 12Fí to nu nonɛn, wvu lɛ bese bò to nu bonyii bo fwe keegɛɛ bvufee yî Klistu le ke eceè nce wvù egeè ɛ bvukukɛ bvu Nyo' le yen'yi, ɛ mbense gɛne ɛ̂ wvú. 13Ben tɛn to nu ɛ taashɛ yî Klistu le seke ben to yuwɛɛ diɛw yi kecɛɛy yì ɛ̀ nu saaka wvù jee wvù to toɛ bô mboyma fô ben e. No ben yuwɛɛ nonɛn, mum lese fitele yî Klistu le, ɛ Nyo' ge nciise we yî yene le wvù ɛ̀ nu Keyoy ke Yuule kè wvú to kawɛɛ bonyii dvú. 14Keyoy ke Yuule kin nu ketfuŋ ke bvushɛw bvù beene nu ke ekɛŋkɛ le. Ɛ beene nu ke ekɛŋke seke Nyo' ɛ mɛse ɛ sum bonyii bò ɛ̀ kɛŋke wvú yî ŋgɛw kebefɛ le. Nonɛn, ɛ́ bvukukɛ bwew eyen'yi ɛ mbense gɛne ɛ̂ wvú. 15Me nu ɛ n'yuw wase ɛkumɛ fitele fì ben nu ɛ lese yî Tata Jisos e, noo keŋkoŋɛn kè ben kɛŋke fô bonyii bocii bò ɛ̀ nu bo Nyo' le. Ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì ge, 16ɛ́ me ŋké ndioo mbunlee no ŋkumyi ben ɛ̂ bunle yɛm e. Me ŋke mbaa enlu wase keenyaa keyoone ɛ̂ Nyo' ɛkumɛ ben kɛ. 17Me mbunlee lɛ Nyo' wvù nu wvu Tata wesebeene wvù Jisos Klistu, Nyo' wvù nu Icee bvukukɛ, enya ben bô keyoy ke bvufee le, eyene ɛjisɛ ɛyene ɛ́ ben ekiɛɛ wvú ntay. 18Me mbvuu mbunlee lɛ wvú eyuuse bvufee bvunɛn ɛ́ ben ekiɛɛ fiɛɛ fì ben taale fwe yî dvú le, fì ɛ̀ nu fì bó to teŋɛɛ ben nje fí, ebvuu ekiɛɛ bvukukɛ bvu baay bvu bvushɛw bvu bonyii bò ɛ̀ nu bo Nyo' le. 19Ɛ me mbvuu mbunlee lɛ Nyo' eyene bvufee bvunɛn ɛ́ ben ekiɛɛ mvuŋgay mwew mvù fele mvuŋgay mvunciim. Ɛ̀ nu mvuŋgay mvun mvù wvú lemte dvú fô beene bò nu ɛ lese fitele yî ye le, ɛ ɛ̀ nu mvuŋgay mvu baay. 20Ɛ ɛ̀ nu mvuŋgay mvudvu mvun mvù wvú to lemɛɛ dvú bvuse Klistu yî kpwe le, bense wvú shike ɛ̂ ɛbo kew ke ɛcɛɛy e woŋ wvu we le. 21Klistu kuuke fele naa lo mwɛɛm mvù saake fowe mvunciim noo bvunfon noo mvuŋgay noo bvukukɛ bvucii. Wvú bvuu kɛŋke diee dì kuuke fele naa lo ɛdiee ɛcii yò bó teŋe bonyii dvú. Kɛ wvú nu nonɛn ɛ ɛ̀ nu kɛ yî kefew kin e maaŋ kɛ. Wvú nu ke enu kɛ nonɛn kefew kè too le. 22Nyo' nu ɛ gɛɛ mwɛɛm mvunciim ɛ̂ wvú ɛkuse, ɛ bvuu ɛ gɛɛ wvú lɛ wvú enù ɛkolɛ ke fiɛɛ ficii fi kentaashɛ ke bonyii bo mbee le. 23Kentaashɛ ke bonyii bo mbee le kin nu ye Klistu. Klistu ɛ mum ɛ yiŋsɛn yî kentaashɛ kin e kí ɛ kocɛn, ɛ ɛ̀ nu wvú wvù gee ɛ mwɛɛm mvunciim yiŋsene kocine ɛ̂ jé le yicii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\