Filibi 1

1Ŋwa' wvun saŋ me wvù Baul bee Timatio bò nu boom bo lemme le bo Klistu Jisos e. Ŋwa' wvun gɛne fô ben e, bonyii bò nu bo Klistu Jisos e bocii Filibi bô bocee bikuu bi kentaashɛ ke bonyii bo mbee le noo bonyii bò fici gee dilemme ɛ̂ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ɛnte. 2Nyo' Icee wesebeene bô Tata Jisos Klistu ebuw ben bô kembonɛn, ebvuu enya ben bô mvuntelem mvù lɛɛtene. 3Me ŋke ŋkpwawci ɛkumɛ ben sekecii, no nyaa kɛ ɛ ɛ̀ nu keyoone ɛ̂ Nyo' wɛm. 4Ɛ́ me ndioo mbunlee bunle yɛm yicii fô ben e bocii, no mbunlee n'yuuke njoŋ, 5njefo ɛ kɛw yî diuu di fwe le ɛ to ɛ buy ɛbɛn e, nu ɛ ben ɛ taashɛ beene keelemte lɛ saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Jisos Klistu egɛne fwe. 6Me ŋkee naa ntay lɛ Nyo' wvù kɛwɛɛ lemme dì jee din yî yene le nu ke egɛn dvú fwe egɛn emɛse diuu dì Jisos Klistu nu ke ekase eto le. 7Fí nu lɛŋ lɛ me eŋkpwawcì ɛkumɛ ben nonɛn, njefo ben nu fitele fiem, ɛ beene leeme yî fiɛɛ le fimwaaŋ ɛ ɛ̀ nu fí fì Nyo' nu ɛ buw beene dvú. Beene leeme yî dvú le keseen wvù me nu yî ncaw e, kɛ no beene to leeme seke me nto mbɛɛ ŋghane ntaŋyi diuw saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Jisos Klistu ŋgee ɛ wvú ciime ntay. 8Me njemyi nɛn ɛ Nyo' kee naa ntay lɛ me ŋkɛŋke shiee wene, ŋkooŋke ben bocii kɛ lɛŋlɛŋ no Klistu Jisos kooŋke. 9Me mbunlee lɛ keŋkoŋɛn kenɛn ekuù gɛne fwe fwe, ɛ́ ben ekɛŋke bvufee, taasse mwɛɛm ntay. 10Ben nu dioo taasse nonɛn, emum ecawte mvù looci nu lɛŋ. Nonɛn, ɛ́ ke edioo enu diuu dì Jisos Klistu kaase too, ɛ́ ben enu yuule, nu sɛ nlom. 11Ben nu ke enu nonɛn njefo Jisos Klistu nu ɛ ge ben ɛ no kɛŋke nce wvu teytey, bonyii ɛ no yɛne bensee Nyo', tumte moŋkum mew. 12Boom bo bwɛɛm e, me ŋgomte lɛ ben ekiɛɛ lɛ mwɛɛm mvun mvunciim mvù nu ɛ kooy bô me nu ɛ loocɛ ɛ ge saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Jisos ɛ ku ɛ gɛn lo fwe fwe. 13Mwɛɛm mvudvu nu ɛ ge bonyii bò cɛyte ntow wvun fô me nu, noo bonyii bocii ɛ kiɛɛ lɛ me nu yî ncaw e fɛn nɛn, nje me nu wee Klistu. 14Ncaw wvù me nlemte wvun nu ɛ bvuu ɛ ge boom bo bwee wesebeene le nteen ɛ mɛse ɛ lese fitele yî Tata le ɛ no fewci diɛw Nyo' tɛmyi lo, yaa fane kɛ. 15Me ŋkee lɛ bó bomew fewci naa ɛkumɛ Klistu nɛn bene ɛ ɛ̀ nu kendoŋ bee bó, taaŋke lemme diem. Geenɛn ɛ bomew fewci fibole bô mvuntelem mvù yuule. 16Boban fewci nonɛn, njefo bó kooŋke me, ɛ bó kee lo lɛ me nu yî ncaw e fɛn ɛ ɛ̀ gɛke Nyo' me lɛ me entomtè saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Jisos Klistu. 17Ɛ bomew ba fewci ɛkumɛ Klistu kɛ fomvu fomvu bô mvuntelem mvù yiile wvu lɛ bó egeè nonɛn biise ŋgɛw yî ŋgɛw wvù me n'yɛne wase yî ncaw e fɛn. 18Fifiɛ kɛŋke la keege? Kɛnɛɛ bó fewci nonɛn bvulle lo, kɛnɛɛ bó fewci bô kecɛɛy, tu me n'yuuke kɛ fiem ɛ ɛ̀ nu njoŋ njefo ficii nu ɛ bó fewci kɛ ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ Klistu. 19Ɛ̀ nu kɛ no me nu ŋke en'yuuke njoŋ nonɛn, njefo me ŋkee lo lɛ no ben bunlee fô me le, ɛ Keyoy ke Jisos Klistu le bvuu fii me, nu ɛ me nu ŋke emboy yî ŋgɛw e. 20Fiɛɛ fì me nlooci ntaale fwe ɛ me ɛ nlese bvufee yî dvú le nu lɛ fo me ŋke eŋge naa lo fiɛɛ fì ege ɛ́ me eŋ'wuumene kɛ. Me nu eŋkuu kɛ ɛ ɛ̀ nu shém, enleeme ntɛmyi sekecii, sɛ ge keseen wvu lɛ kɛnɛɛ me ɛ ŋkpwe, kɛnɛɛ me nu dvú, ɛ́ fiɛɛ ficii fì me ŋgee, ecawsè kɛ ɛ ɛ̀ nu diee di Klistu le we. 21Me njemyi nonɛn nje, fô me le, ɛ́ me nu dvú, tu me nu kɛ bee Klistu, me ɛ́ ŋkpwe, ɛ́ enu sɛw fô me le. 22Geenɛn, ɛ́ ɛ̀ nu lɛ me nu enu dvú, ɛ́ me eŋgeè lemme dì efii bonyii ntay. No mwɛɛm mvun nu mvunfɛɛm nɛn, me mbaa embvuu eŋkiɛɛ laa me nu encaw fì la lɛ. 23Me ntuwtene lo ɛntelɛŋ jodvu. Me ŋgomte lɛ ɛ̀ be nulo ɛ́ me eŋgɛne fiem eŋgɛn enu bee Klistu. Fifiɛ jee fele keenu dvú. 24Geenɛn, ɛ fí jee baay lɛ me enu dvú nje yene. 25No fí nu nonɛn, me nlooci naa ŋkee lɛ me nu enu dvú nlemte beene bocii wvu lɛ ben ekuù gɛne fwe bvuu yuuke njoŋ no ben nu ɛ lese fitele yî Klistu le. 26Nonɛn, ɛ́ me ndioo ɛ ŋkase ɛ nto ɛ no nu beene, ɛ́ ben ebvuu ebensee lo ye ntay ɛkumɛ Klistu Jisos nje yɛm. 27Fiɛɛ fì me ŋgomte keeŋgay nu kɛ lɛ ben eceè nce ɛ ɛ̀ nu wvù saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Klistu gomte. Ben eceè nonɛn, wvu lɛ kɛnɛɛ me ɛ ŋkase ɛ nto ɛ n'yɛn ben e, kɛnɛɛ me mbaa nto, ɛ́ me en'yuuke kɛ lɛ ben leeme tɛmyi, kɛŋke fitele fimwaaŋ, nu yî wee le mwaaŋ, diuu yî fiɛɛ le fimwaaŋ, wvu lɛ saaka wvù jee wvun egɛnè fwe, ɛ bonyii beŋe dvú. 28Fo ben efanè naa lo bonyii bò bane ben yî saaka wvun e kɛ. Ɛ́ ben nu sɛ ben fane bó, ɛ́ fifin eduŋci ɛ̂ bó lɛ Nyo' nu ke eboyse ben, geenɛn elɛse lo bó. 29Ben ekeè lɛ Nyo' baa buw ben lɛ ben enù bonyii bo Klistu le kɛ lɛ ben elese ɛ ɛ̀ nu fitele yî ye le maaŋ kɛ. Wvú nu ɛ buw tɛn lɛ ben eyɛnè ŋgɛw nje Klistu. 30Ben nu ɛ bɛne wase me le beene ɛ no diuu yî saaka wvun e bocii wvù ben to yɛnɛɛ ɛ me ndiuu yî dvú le, ɛ ɛ̀ nu kɛ wvú wvù ben yuuke lɛ me mbɛɛ yî dvú le keseen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\