MATEO 1:17

17Huajca majtlactli huan nahui huejhueyi tatame quinpixque ininconehua tlen quema Abraham itztoya ipan tlaltipactli hasta quema Tlanahuatijquetl David itztoya. Huan seyoc majtlactli huan nahui huejhueyi tatame quinpixque ininconehua tlen quema David itztoya ipan tlaltipactli hasta quinhuicaque nechca nochi israelitame ipan tlali Babilonia. Huan seyoc majtlactli huan nahui huejhueyi tatame quinpixque ininconehua tlen quema quinhuicaque israelitame ipan tlali Babilonia hasta quema tlacatqui Cristo catli Toteco Dios quititlanqui ipan tlaltipactli.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More