APOCALIPSIS 11:15

15Huan nopa chicompa itequihua Toteco tlapitzqui huan nijcajqui miyac catli itztoyaj ipan ilhuicac catli tzajtzique chicahuac, huan quiijtojque: "Ama nochi tlaltipactli mochijtoc iaxca Toteco Dios huan iaxca Cristo para ma quinahuatis. Huan yaya tlanahuatis para nochipa huan amo quema tlamis."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More