1 AKOLINTO 16

1Kumpola za usangulia kunsooko ya naeelu, kĩna iio naalĩ ndagĩlĩĩlie kumakanisa ma kuGalatia, niniinie tendĩ iio-iioo. 2Palutondo lwa muandio ulwijũma, muntu wensi kunsiani nwaĩĩke ĩkĩuto kumuakue kĩna iio muna uligĩĩlie, ilekitũla usangulia ĩpaasio pĩna nikiiza. 3Nineene pĩna nikipika, nĩkakuatuma nambalua ĩaasio namukakuasaagula, atuale uukende waani sunga kũYelusalemũ. 4Naa injĩpĩĩle nende nineene, kukienda palumuĩ ni neene. 5Nikiiza kunsiani gua pĩna nakondia kwikĩlĩla pakatĩ ya Makedonia; kuitĩ nikĩlĩla pakatĩ ya Makedonia. 6Katia nĩkakikyala kunsiani, katia nikiĩĩma kunsiani muntondo za mbula, musũũme kwinjĩpĩlĩlia umusĩnzo kĩna nunziĩ. 7Kunsooko sika nsiile kukĩona niniinie ĩpaino pĩna ukaa nkĩlĩle; Ĩpa itĩ ndaaĩlĩĩle nikyale kunsiani ntondonkeei, nũShekulu walooagua. 8Ĩpa nikiĩĩma kuEpeso sunga ĩPentekote, 9kuitĩ numũgyuĩlue umulango mukulu nawinjĩpĩĩle, kangĩ akoolĩ iingĩ nainkaania. 10Ĩpa ũTimoteo na waaza, laaĩ wĩĩme kunsiani, ĩmugila kaooa; kuitĩ ukĩtuma umulĩmo wa kĩShekulu kĩna uneene. 11Luulo gua, wensi waleke kumumela ĩpa mumuzĩpĩlĩlie umusĩnzo kumatiliga, koona waaze kumuane, kuitĩ numulaaĩlĩĩle palumuĩ nĩanũna. 12Ĩpa gua, kumpola za kĩApolo umunũna wĩĩtu alĩ numupeepilie waaze kunsiani palumuĩ nĩanũna ndĩo, ĩpa sika ulooa wa kĩNzua waaze ĩpaino; ukiiza pĩna waligia ĩlioma. 13Kengealĩ, muĩmĩke kee muusuĩĩli, muĩ akĩgoosia, muĩ akamatĩkũ. 14Munkaani zaani, tũlũ zensi zitendeke muuloogua. 15Mumĩmanile ĩnumba ya kĩSitefana ya kĩna ingĩ nduĩ-nduĩ ya kuAkaya, nĩndĩo ĩpũnilie mumulĩmo wa kuatumĩkĩla ĩeelu; numupeepilie niinie, anũna aane; 16muakulie ĩantu naĩkĩna ĩa sunga kumuntu wensi nukĩtuma umulĩmo nukukĩaagia palumuĩ nĩndĩo. 17Nineene numbile kunsooko ya kuuza kumuao uSitefano nu Folitunato nu Akaiko; kuitĩ ĩa alĩ ansũgamĩlĩĩliee dũũ naalĩ numukeepeelue kumiani, 18Kunsooko alĩ ampumbuĩlie ĩnkolo yaane, ninkolo zaani gaa; kuluulo gua, mualĩngĩkie ĩantu naĩkĩna aasio. 19ĩMakanisa ma kuAsia mamulamukilie. uAkila nuPilisika amulamukilie dũũ mwa kĩShekulu palumuĩ nikyanisa nalĩkoolĩ munumba yaao. 20ĩAnũna tũlũ amulamukilie. Mwĩlamukie kuwĩsuni naweelu. 21Uu wau mulamu waane nanĩPaulo, kumukono waane uneene. 22uMuntu nasikumuloilue ũShekulu nuĩ muzũmue. Shekulu wĩĩtu, poloka! 23uUkende wa kĩShekulu Yesu Kilisito wĩĩ palumuĩ niniinie. 24Uloogua waane nawĩĩ palumuĩ niniinie tũlũ mwa kĩKilisito Yesu. Amini


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\