2 AKOLINTO 4

1Iio kunsooko kuapeegue uwĩtumi uu kĩna kuakolelue kĩnishungu, sika kwitia kansula. 2Ĩpa kuzishiitile impola za kĩmpĩsĩmpĩsĩ naza nsoni; sika kukugendelaa muwĩsukukia katia sika kusaalĩnkĩĩnie ukulaani lwa kĩNzua nuulongo, ĩpa kuwigyelelio wa tai, kukĩpũnĩlia kualiĩ kumioo ya antu tũlũ ntongela ya kĩNzua. 3Impola na Nziiza nakutanantilie malĩĩ zikũnĩkĩlua, zikũnĩkĩlua kumuao nailimila. 4Ingĩ mumuao unzua wa unkũmbigyulu uu naalupokũilie ĩmasĩĩgo maao nasika asuĩlĩĩle, alekimĩlĩkĩlua nuweelu wa Mpola na Nziiza za ukulu wa kĩKilisito nampiani ya kĩNzua. 5Kuitĩ sika kwĩtanantilie ishie undiishie, ĩpa uKilisito Yesu kĩna ingĩ Shekulu, nindiishie kuĩtumi aani kunsooko ya kĩYesu. 6Kuitĩ uNzua naaluũgile, “Weelu naweelie mukiiti; muene alĩ weelilie munkolo zĩĩtu wakupeele uweelu wa ulĩngi wa ukulu wa kĩNzua muusiu wa kĩYesu.” 7Ĩpa kutĩĩte ĩkĩuto ĩkĩ mũisheme ya ulongo, koona ingũlũ nazikĩlĩkĩlĩĩle zitũle za kĩNzua, zilekitũla zipũnile kunsĩĩtu ishie. 8Tũlũ pensi kwialaaligua, ĩpa sika kualemeeligue; Kwiona nkankani, ĩpa sika kwitia kansula; 9Kwiĩngua, ĩpasika kualekue kwingene; kwiguusigua pansĩ, ĩpa sika kwiulagua. 10Intondo tũlũ kwikenka kwikia kumuakue ũYesu mumuĩlĩ wĩĩtu, koona uupanga wa kĩYesu wigyelele gaa mumuĩlĩ wĩĩtu. 11Kuitĩ ishie nakwĩuumĩ kukupũnagiguaa intondo tũlũ kukie kunsooko ya kĩYesu, koona uupanga wa kĩYesu wigyelele mumiĩlĩ yĩĩtu nĩtĩĩte ukiu. 12Paapo gua, ĩnkia yukuligagiaa ngũlũ mumuĩtu, ninduoo uupanga mumiani. 13Ĩpa gua, nakutĩĩte ĩnkolo ĩo-ĩĩoo nya usuĩĩli kĩna naalĩ yandĩkue, “Alĩ nsuĩlĩĩle, kuitĩ ntambuĩle;” ishie nundiishie kusuĩlĩĩle, nukunsooko ĩĩ kwitambula, 14kumanile kĩna naalumũiukilie ũShekulu Yesu ukakukũiukia sunga nindiishie palumuĩ nũYesu, nukukukutuala palumuĩ niniinie ntongela yaakue. 15Kuitĩ tũlũ ingĩ kunsooko yaani, koona uukende pĩna wiongeeligua kuaasio naiingĩ, ĩmasongelio mĩĩ mingĩ kuukuluu wa kĩNzua. 16Kuitĩ sika kwitia ĩnsula; kanga uuntu wĩĩtu wakunzĩ ukulupale, uuntu wĩĩtu wa munsĩ ukutendaguaa upia lutondo kulutondo. 17Kuitĩ injago zĩĩtu nampeepeele ĩzityũngo niino zukukuligĩlagiaa uukulu naukĩlĩkĩlĩĩle, naugila kiyalo, uwa kalĩ nakalĩ, 18pĩna sika kukulaaa nazigyelĩĩle ĩpa nasika zigyelĩĩle; kuitĩ nazigyelĩĩle zikoolĩ ntondo nkeei udũũ; ĩpa gua nasika zigyelĩĩle zikoolĩ ĩkalĩ nakalĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\