UTENDI 20

1ĩKĩlanga pĩna nakĩkĩla, uPaulo nuĩĩta ĩamanigua, nuakamia nkolo, naĩlaga nĩndĩo, nulega wende kuMakedonia. 2Pĩna alukĩlĩĩle inandĩ zaasio nukukuakamia inkolo nukukuaĩĩla inkaani ningĩ, nupika kuUgiliki. 3Kuasio nũkyala mieli ĩtatu. Nuloma wende kũShamũ kunzĩla ya munanza, ĩpa pĩna ĩAyahũdi naakomia ĩkialo kya kĩmpisĩ-mpisĩ kumuakue, nuloma washooke pakatĩ ya Makedonia. 4ĩAntu ĩa naĩtiata palumuĩ ninduyo, uSopatilo sha Pilo nwa kuBeloya, uAlisitaliko nuSekundo naalĩ Atesaloniki, nuGayo nwa kuDelibe, nũTimoteo; nuTikiko nuTilofimo a kuAsia. 5ĩAsio naatongela naakulindĩla kuTiloa. 6pĩna nazikĩla intondo za ugalĩ naugila igaaĩ, nakupuuta ĩnanza kwipũna kuPilipi, nakuaagaana kuTiloa, musĩnzo wa ntondo zitaano, nakudĩĩla kuasio ntondo mupũngatĩ. 7Palutondo lwa muandio lwijũma pĩna alĩ kwĩilingĩlĩĩle koona kuuege ugalĩ, uPaulo naĩtambuĩla nĩndĩo, nwiloma kwilega mudaau yaakue, nuulĩĩpia uutambuli waakue sunga kuutiku wa katĩ. 8Alĩ zikolĩ intala ningĩ kwityembe lya kukiania muasio muna alĩ kwĩlundĩlĩĩle. 9Musumba umuĩ, ĩliina liakue Eutiko alĩ wikyalansile pidilishia, nusũũmua nindoolo doo, sunga pĩna uPaulo alulongolekile kwitambula, nusũũmĩkigua nindoolo nugua kwipũna kwityembe lya kukiania lya katatu, nuuukigua wakiaa. 10Ĩpa uPaulo nũika, nutũna, numukũmbasĩla, nuũga, “Lekĩ ĩkĩlanga, kuitĩ uupanga waakue kĩlĩ ukoolĩ mumuakue.” 11uPaulo nunankĩla kukiania kangĩ, nuuega ugalĩ, nulĩa, naĩtambuĩla nĩndĩo sunga naweela, paapo nulega. 12Naamuleeta umusumba mupanga, naapumbuligua dũũ. 13ĩpa ishie nakutongela kwienda kwipyango, nakupũũta ĩnanza kwienda kuAsia, nakusĩĩgile kukumusola uPaulo kuasio, kuitĩ iio alulagĩlĩĩlie, uzo umuene alulomile wende namĩgulu. 14Pĩna nakuagaana kuAso, nakumũingĩlia mwipyango nakupika kuMitilene. 15Nakugendia ipyango kwipũna kuasio, lutondo lwa kabĩlĩ nakupika kwitungĩnkana kuKio. Lutondo lwa katatu nakupika kuSamo, nakuĩma kuTilogilio; lutondo lwa kanĩĩ nakupika kuMileto. 16Kuitĩ uPaulo nuloma wakĩlĩle kuEpeso nipyango, walekitinia muAsia, kunsooko alĩ wĩkangasĩlĩĩlie wapike kũYelusalemũ kulutondo lwa Pentekoste, anga ishũũmĩkile. 17Kwipũna kuMileto nuatuma antu ende kuEfeso, nuĩĩta ĩanampala ikyanisa. 18Pĩna naapika kumuakue, nuaĩĩla, “Inie uniinie mumanile kĩna alĩ nĩĩlĩ mumiani intondo zensi kwipũna ulutondo lwa muandio pĩna alĩ nijile ĩpa pĩna Asia, 19nanukumutumĩla uNzua kuwĩniinupia wensi nukumisholi, nĩmagemua naalĩ ndigilie ĩne kukialo kya kĩmpisĩ-mpisĩ kya Ayahũdi. 20Sika nandeka kukumutanantĩlia ulukaani nalusũũmile kukumupeela ĩnsaĩlo, ĩpa alĩ numumanilie kualiĩ, kangĩ numba kunumba. 21Nanĩakuĩlĩkia ĩAyahũdi nĩAgiliki apele ntongela ya kĩNzua, nukwishuĩĩla mwa kĩShekulu wĩĩtu Yesu Kilisito. 22Laaĩ, ĩpaino nalongola kũYelusalemũ numutũngue nuMuau; sika manile impola nazikinjagaana ĩne kuasio, 23isiititũla uMuau Muelu kuuzaa unkuĩlĩĩle mukaa zensi kĩna uutũngua nimpatĩ zinindĩĩle. 24ĩpa sika nsĩĩgile kĩna uumĩ waane ingĩ kĩntu kya nsaĩlo kumuane; lukoolĩ lukaani lumuĩ udũũ, malĩĩlie ulugendo luane, nuwĩtumi naalĩ nuwaanũnkuĩle kwa kĩShekulu Yesu, kukuzikuĩla iMpola na Nziiza za ukende wa kĩNzua. 25“Laaĩ, ĩpaino ĩne manile kĩna inie tũlũ ensi, pakatĩ yaani naalĩ numutanantĩĩlie impola za utendi wa kĩNzua, sika mukiona uusiu waane kangĩ. 26Luulo, gua numukuĩlĩĩle inie tũlũ ensi nantende ya kĩna ĩne numugila kautimu kumĩgali yaani tũlũ ensi, 27Kuitĩ sika alĩ ndekile kukumutanantĩlia uulooa tũlũ wensi wa kĩNzua. 28ĩkendegeelĩ uniinie akola, nidyale liensi paasio pĩna uMuau Muelu umuĩĩkile inie muĩ akendegeeli, mulĩdĩĩme ikyanisa lya kĩNzua naalĩ wĩligĩĩlie kumugali waakue umuene. 29Ĩne manile kĩna pĩna nikilega, iyĩngi naataki ikiingĩla pakatĩ yaani nasika ĩkakulĩkolelua idyale. 30Sunga pakatĩ yaani antu ĩkakigyela iitambula ĩza ulimĩĩli, aalũte ĩamanigua akamantane nĩndĩo. 31Luulo gua, kengealĩ mũjuke kĩna miaka ĩtatu utiku nĩmunsĩ sika alĩ ndekile kukumusugula wensi kumisholi. 32“Ĩpaino namuĩĩkaa mumĩkono ya kĩNzua numulukaani lwa ukende waakue nalusũũmile kukumuzenga nukukumupeela uusaali palumuĩ nĩndĩo ensi naeeligue. 33Sikaaalĩ numuawe kampiia katia zahabũ katia majialo mamuntu wensi. 34Inie uniinie mumanile ya kĩna ĩmĩkono yaane ĩĩ yĩtumile kuusilĩlua waane sunga kuaasio naalĩ kwĩpalumuĩ nineene. 35Munkaani tũlũ numulagĩlĩĩlie ya kĩna kukuuamba umulĩmo itĩ, yumũjĩpĩĩle muĩalĩĩlie ĩaneketũ nukukuzijuka inkaani za kĩShekulu Yesu kĩna alutambuĩle umuene, ‘Yukuleetaa ulumbi kwipeelana kwikĩla kwipeegua.’” 36Pĩna alutambuĩle itĩ, nutũngama, nulompa palumuĩ nĩndĩo tũlũ ensi. 37Ensi naalĩla dũũ, naamukũmbasĩla uPaulo munkingo, naamusunĩkia. 38Naatũla nuusungu nangũlũ kunsooko ya lukaani luasio naalulutambuĩle, ya kĩna sika ĩkakumuona kangĩ uusiu waakue. Naamutindĩkĩĩlia sunga kwipyango.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\