YOHANA 1

1Kumuandio alĩ uLukaani, nuLukaani alĩ yĩensi nuNzua, nuLukaani alĩ uNzua. 2Uyu ĩmuandio alĩ yĩensi nuNzua. 3Tũlũ yensĩ alĩ itendue kwa kĩuyu; kanga ĩsika muene sika kitendeka kakĩmuĩ nakyatendekile. 4Mumuakue uupanga alĩ ukoolĩ, nduo upanga alĩ weelu wa antu; 5nduo uweelu weelilie mukiiti, nĩkiiti sika nakĩudula. 6Nwigyelela muntu mutumue kwipũna kwa kĩNzua, ĩliina liakue Yohana. 7Uyu nuuza kuukuĩli koona waukuĩle uweelu, tũlũ asuĩĩle kwa kĩuyo. 8uNuasio sika alĩ weelu, ĩpa alũjile waukuĩle uweelu. 9Alĩ ukoolĩ uweelu nwa tai nukumuelelagiaa umuntu wensi, nũjile muna unkũmbigyulu. 10Alĩ wĩĩlĩ muna unkũmbigyulu nuunkũmbigyulu nautũla kwa kĩuyu; nuunkũmbigyulu sika naumulĩnga. 11Nuuza kumuakue, ndĩo naalĩ aakue sika naamuanũnkula. 12Ĩpa tũlũ naalĩ amuanũkuĩle nuapeela usũũmi atũle aana a kĩNzua, naasuĩlĩĩle muliina liakue, 13naalelue sika kumugali, katia sika kuulooa wa muĩlĩ, katia sika kuulooa wa muntu, ĩpa kwa kĩNzua udũũ. 14NuLukaani nutũla muĩlĩ, nwikyala kumuĩtu, nakuulaaa uukulu waakue, ukulu zĩ wa Muana wing'ene kwa kĩTata, wijuile uukende nĩtai. ( 15uYohana numukuila, nwĩtunta nuũga, “Uyu wayu naalĩ ntambuĩle, nũjile kunuma yaane alĩ wa ntongela yaane kunsooko alĩ wa mbele kumuane.”) 16Numuwijuli waakue ishie tũlũ nakuanũnkula, ukende muukende. 17Kuitĩ uUlagĩĩlio nauleetua kumukono wa kĩMusa; uukende nĩtai alĩ zijile mwa kĩYesu Kilisito. 18Kutilĩ numuoonie uNzua ityũngo liensi; uMuana wing'ene nuĩlĩ mukĩkũa kya kĩTata, muene alumukũnukuĩle. 19Uuwau ukuĩli wa kĩYohana pĩna ĩAyahũdi naatuma kumuakue kwipũna kũYelusalemũ apolia nĩAlawi amukolie, “Ue uue waani?” 20Nukũmuula, sika nukaana; nukũmuula, “ĩne sika nĩKilisito.” 21Naamukolia, “mbii gua? Ue uue Eliane?” Nuũga, “Sika neene.” “Ue uue munakĩdagu nuasione?” Nushookeelia, “Zũi.” 22Paapo naamuĩĩla, “Ue uue wani gua? Kuashookeelie naalĩ akutumile. Ukĩĩĩlaaii?” 23Nuũga, “Ĩne neene luli nalukĩtunta mumbuga, mĩgololĩ ĩnzĩla ya kĩShekulu, kĩna aluũgile umunakĩdagu Yesaya.” 24Ndĩo naalĩ atume alĩ Apalisayo. 25Naamukolia naamuĩĩla, “Nĩkĩ gua wibadĩĩzia kanga ue ĩsika wĩKilisito katia Elia katia munakĩdagu uzo?” 26uYohana nushookeelia nuũga, “Ĩne nibadĩĩzia kumaazĩ; pakatĩ yaani wĩĩmĩkile nasika mumuĩzĩ inie, 27nũjile kunũma yaane, uyo nasika nijĩpĩĩle ĩne kukuutũngula umukoa wa kĩlaatu kiakue.” 28Izi nazitendeka paBetania kwityumbĩ liYolidani, kuuko uYohana alĩ wĩĩlĩ nũbadĩĩzia. 29Mudaau yakue numuona ũYesu wijile kumuakue nuũga, “Laaĩ uMuana-nkolo wa kĩNzua nuukenkile umulandu wa unkũmbigyulu! 30Uyu wayu naalĩ ntambuĩle ĩne, ‘Kunũma yaane wijile muntu naalĩ wa ntongela yaane kunsooko alĩ wa mbele kumuane.’ 31Nineene sika alĩ numuĩzĩ, Ĩpa koona wigyeleligue kũIsilaeli, luulo nijile nibadĩĩzia kumaazĩ.” 32uYohana nukuĩla nuũga, “Nanumuona uMuau nwitima zĩ nzĩa kwipũna kwigyulu, nwikyala mumuakue. 33Nineene sika numuĩzĩ, ĩpa uzo naaluntumile kwibadĩĩzia kumaazĩ uuyo numbuĩla, ‘Uyo nukakumuona uMuau witima nukukikyala mumuakue, uuyo ukubadĩĩzagiaa kuMuau Muelu.’ 34Nineene moonie, kangĩ nkuĩlĩĩle kĩna uyu wayu uMuana wa kĩNzua.” 35Mudaau yaakue uYohana alĩ wĩĩmĩkile kangĩ nĩamanigua aakue abĩlĩ. 36Numulaaa ũYesu wigenda, nuũga, “Laaĩ uMuana-nkolo wa kĩNzua.” 37ĩAmanigua aakue naabĩlĩ naamũigia witambula, naamutiata ũYesu. 38ũYesu nupĩluka, nuaona naamutiatile, nuaĩĩla, “Mwidũũma yaani?” Naamuĩĩla, “Labi” (ndogolelio yaakue, Mumania namukulu) “wikyalile mpĩĩ?” 39Nuaĩĩla, “Nzuĩ muone.” Iio naenda naaona pĩna wikyalile, naikyala ninduyo ulutondo luasio. Alĩ zĩ nsaa ikyumi. 40uAndelea, umunũna wa kĩSimoni Petelo, alĩ umuĩ wa aasio naabĩlĩ naalĩ amũigilie uYohana nukukumutiata ũYesu. 41Uyo numuona tangua Usimoni umunũna waakue, numuĩĩla, “Aza kwamuonaa uMesia” (ndogolelio yaakue, Kilisito). 42Numutuala kwa kĩYesu. ũYesu numutuupĩĩla, nuũga, “uUe Simoni muana wa kiYona. Ue ukiĩĩtua Kefa” (ndogolelio yaakue, Petelo). 43Mudaau yaakue ũYesu nuloma kwienda kũGalilaya. Numuona uPilipo, numuĩĩla, “Ntiata.” 44uPilipo alĩ wa kuBetisaida, kukaa ya kĩAndelia nuPetelo. 45uPilipo numuona uNatanaeli, numuĩĩla, “Aza kwamuonaa uzo naalĩ muandĩkĩlue nuMusa muUlagĩĩlio numuAnakĩdagu, ũYesu wa kuNazaleti, muana wa kĩYosepũ.” 46uNatanaeli numuĩĩla, “Kishuũũmane kĩntu nakĩĩza kwipũna muNazaleti?” uPilipo numuĩĩla, “Nzuu uone.” 47ũYesu numuona uNatanaeli wijile kumuakue, nutambula mumpola zaakue; “Laaĩ muĩSilaeli wa tai-taaii, kutilĩ kaupembeelia mumuakue!” 48uNatanaeli numuĩĩla, “Wasũũma mbii kwinĩnga ĩne?” ũYesu nushookeelia numuĩĩla, “uPilipo aza wĩkaalĩ kukuĩta pĩna aza wĩĩlĩ pamukuu, aza nukuoonie.” 49uNatanaeli nushookeelia numuĩĩla, “Mumania numukulu, ue uue uMuana wa kĩNzua! Ue uue umutemi wa Ĩsilaeli!” 50ũYesu nushookeelia numuĩĩla, “Kunsooko aza nakuĩĩlaa, Aza nukuoonie pamukuu, wasuĩĩlane? Ukiona nankulu kwikĩla izi.” 51Numuĩĩla, “Tai-taaii namuĩĩla, mukakulĩona igyulu lyakũnukuka nĩamalaĩka a kĩNzua inankĩla nukwiiika muMuana-muntu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\