LUKA 6

1Palutondo lwa wikyali pĩna alukĩlĩĩle mumĩgunda, ĩamanigua aakue naaũna upikisua naakuupikisa-pikisa mumĩkono, naakuulĩa. 2Ĩpa ityũmpĩ lya Apalisayo naaũga, “Nĩkĩmwitenda nalugiligue palutondo lwa wikyali.” 00244.tif Sinagogi (Mt 6:2) 3ũYesu nushookeelia nuũga, “Sika musomilene kĩna alutendile uDaudi pĩna alĩ mukolue ĩnzala, uyo nĩndĩo naalĩ ĩensi nduyo. 4Kĩna alĩ wingĩĩle munumba ya kĩNzua, numasola ĩmapũli naalĩ mĩkũmbĩkĩlo kwa kĩNzua, nuMalia, nuapeela nĩaasio naalĩ ĩensi ninduyo, ĩmaasio namũiko kwilĩĩgua nĩnaĩngĩ isiititũla ĩapolia udũũ?” 5Nuaĩĩla, “uMuana-muntu ingĩ Shekulu wa lutondo lwa wikyali.” 6Palutondo luua lwa wikyali nũingĩla mũshũnagogi nukwimania. Muasio alukoolĩ muntu, mukono waakue wa kĩgoosia alĩ mulema. 7ĩAlangi nĩApalisayo namukũsĩla, aone kaukikamania palutondo lwa wikyali, koona aone uusokia kumuakue. 8Ĩpa uyo nulĩnga ĩmasĩĩgo maao, numuĩĩla umuntu nwa mukono mulema, “Uuka, ĩĩmĩka pakatĩ.” Nuuuka nuĩmĩka. 9ũYesu nuaĩĩla, “Numukolia inie, Ijĩpĩĩlene palutondo lwa wikyali kwitenda naiiza katia naibĩĩ, kwigũna ĩnkolo ya muntu katia kwilimĩĩlia.” 10Nuakĩnduĩla tũlũ ensi pensi, numuĩĩla umuntu, “Golola mukono waako.” Nutenda iio, numukoono waakue naukamia. 11Naijulua nuutaki, naĩtambuĩla eene kueene amutende yaani ũYesu. 12Pantondo zaasio nuenda kunkonko kwilompa, nwikyala utiku pee kukumulompa uNzua. 13Pĩna naweela, nuĩĩta ĩamanigua aakue, nuasaagula mumiao kyumi naabĩlĩ, nuĩĩta Atumua; 14uSimoni numuĩta Petelo, nuAndelea munũna waakue, Yakobo nuYohana, Filipo nuBalitolomayo, 15Matayo nuTomaso, Yakobo ũsha Alifayo nuSimoni nukuĩtanguaa Zelote, 16Yuda sha Yakobo nũYuda nwa kuIsikaliote, uyo naalĩ musakania. 17Nutima palumuĩ ndĩo nuĩmĩka paweeleela palumuĩ niyũmbĩ lya amanigua aakue numulundo namukulu wa antu naalĩ upũnile muUyahũdi wensi numũYelusalemũ numunkilimbua za Tilo nĩSidoni; naalĩ ijile kukumũigia nukwikamigua uuluĩle waao; 18nĩndĩo naalĩ akuagagiguaa nĩmasĩĩmuĩ; naakamigua. 19Niyũmbĩ tũlũ nalĩgema kukumupaatia kunsooko uusũũmi alĩ ukumupũnaa naukuakamia tũlũ. 20Nunansula ĩmiiso maakue kuamanigua aakue, nuũga “Mualiukũ inie atũka kunsooko uutemi wa kĩNzua ingĩ waani. 21“Mualiukũ inie namuakolue ĩnzala ĩpaino, kunsooko mukakikyutigua. “Mualiukũ inie namũlĩla ĩpaino, kunsooko mukisheka. 22“Mualiukũ inie pĩna ĩantu ĩkakumusuukĩlua nukukumukamatula nukukumutukĩla nukukulĩtaaga kunzi ĩliina liani kĩna byĩĩ kunsooko ya muana-muntu. 23Lumbĩkiĩ palutondo luasio, mupũũte-pũũte, kunsooko laaĩ, uupeegua waani wingĩ mwigyulu. Kuitĩ yoi ĩatata aao alĩ aatendile ĩanakĩdagu. 24“Ĩpa ukĩa kumuani inie namuagolĩ, kuitĩ mwaligagiaa ipyumbulio liani. 25“Ukĩa kumuani iinie namwikyutile ĩpaino, kuitĩ mukikolua ĩnzala. “Ukĩa kumuani inie namwisheka ĩpaino, kuitĩ mukilĩla suuka nukwilĩla 26“Ukĩa kumuani inie pĩna ĩantu tũlũ akumutambulaa naiiza, kuitĩ iio ĩatata aao alĩ aatendile ĩanakĩdagu a ulongo.” 27“Ĩpa inie namukigyũlia namuĩĩla, alooguĩ ĩalugu aani; atendelĩ maaza naakumusuukĩlua inie. 28Akembetĩ nakumuzũmaa inie, alompeelĩ naakumutukĩlaa inie. 29Nukukuile muluakasa, mupĩlulĩlie nuluua; nduzo nukukuleegelagia umunkũmbĩ, uleke kumũima nĩntiila. 30Wensi nukukulompaa umupeele, nduzo nukukuleegelagiaa ĩzaako, ulekishiia zishookigue. 31Kĩna musiiile ĩantu amutendele inie, niniinie muatendele iio-iioo. 32“Kanga ĩmualoilue ĩaasio naamuloilue inie, ukoolĩ uuza kĩ kumuani? Kuitĩ sunga ĩanamĩlandu aaloilue ĩaasio naaaloilue. 33Kanga ĩmuatendĩĩle naiiza ĩo naakumutendelaa inie naiiza, ukoolĩ uuza kĩ kumuani? Sunga ĩanamĩlandu akutendaa iio-iioo. 34Kanga mualĩĩsie antu ĩmpaa kunu ĩmutũngĩĩle kwiligia kĩntu kumuao, ukoolĩ uuza kĩ kumuani? Sunga ĩanamĩlandu akualĩĩsagia mpaa ĩanamĩlandu, koona ashookeligue iio-iioo.” 35Ĩpa alooguĩ ĩanaulugu aani, atendelĩ naiiza, nukukualĩĩsia ĩmpaa mulekitũngĩla kakĩntu, nuupeegua waani ukitũla wingĩ, niniinie mukitũla aana aakue Nwa kukiania, kunsooko uyo ingĩ muuza kumuao naagila kausongelio, nĩalaku. 36Tulĩ nĩkĩsuusu kĩna uTata waani nwa kĩsuusu. 37“Mulekilamula, niniinie sika mukilamulua; mulekishokia, niniinie sika mukishokigua; ĩlekelĩ; niniinie mukilekelua. 38Peelanĩ, niniinie mukipeegua; ĩngele nanjuligue nukwikanangĩlua nukwishũkũnsigua sunga kwiitĩka, ĩĩo ĩkakumupeelela mũikũa yaani. Kuitĩ ĩngele ĩo namukugelelelanaa, ĩo-ĩĩoo mukigelelelua niniinie.” 39Nuaĩĩla mpiani, “Usũũmilene umupokũ kukumutongeela umupokũ muua. Sika ikiguĩla tũlũ uubĩlĩ waao mũlyĩndĩne? 40uMumanigua sikukumukĩlaa umumania waakue, ĩpa wensi pĩna wakondia kwimaniguaa ukitũla ilikalĩmuĩ numumania waakue. 41Nĩkĩ ukukalaaa ĩkapalala muliiso lya munũna waako, numugamba naukoolĩ muliiso liako sikuuoonie? 42Wishũũma mbii kukumuĩĩla umunũna waako, munũna waane, ndeka nĩkaleegie ĩkapalala nakakoolĩ muliiso liako, paapo ukionekia kwileegia ĩkapalala nakakoolĩ muliiso lya munũna waako. 43Kuitĩ kutilĩ kikyota naliiza nalĩkupĩaa inkali nambĩĩ, sunga kutilĩ kikyota nibyĩĩ nalĩkupĩaa inkali nanziiza. 44Kuitĩ ikyota liensi likigyelelaa kunkali zaakue. Kuitĩ sika akukalaa inkuu mwikota lya miigia, katia izabiibu mumĩambangoma. 45uMuntu namuuza mukĩuto nakĩĩza kya nkolo yaakue ukupũnagiaa namaaza, numuntu namubĩĩ mukĩuto kiakue nakĩbĩĩ ukupũnagiaa namabĩĩ; kuitĩ umulomo waakue ukumatambulaa namijuile munkolo.” 46“Nĩkĩ gua mwinjĩta ‘Shekulu, Shekulu,’ ĩpa nanitambula sika mwitenda. 47Wensi nũjile kumuane nukukuziigia inkaani zaane nukukuzitenda, nĩkakumulagĩĩla inie kĩna uyo wĩpianile niyaani. 48Wĩpianile zĩ muntu nukuzengaa ĩnumba, nukwishĩmbuula pansĩ zigi, nuĩĩka umukũlĩla mwipyampa. ĩMaazĩ pĩna namijula, umongo naukuanga ĩnumba niasio; sika nausũũma kukumĩsũngũsia kunsooko alĩ nzengue iiza. 49Ĩpa nduyo nukigyũlagiaa nusiita kukuzitenda wĩpianile zĩ muntu naaluzengile ĩnumba mumusanga pĩna kutilĩ kamukũlĩla. Umongo numĩkuanga, ĩkamuĩ nĩgua, nuoononeki wa numba niasio nautũla ukulu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\