APILIPI 2

1Kanga wĩĩ ukoolĩ ukamia nkolo wensi mwa kĩKilisito kanga wĩĩ ukoolĩ wĩpumbulia wensi wa uloogua; kanga wĩĩ ukoolĩ ukamantani wensi mwa kĩMuau; kanga wĩĩ ukoolĩ untu nauuza nĩkĩsuusu; 2julĩĩlie uulumbi waane ĩmutĩĩte shĩĩgo lĩmuĩ, ĩmutĩĩte uloogua umuĩ, akola nkolo ĩmuĩ, ĩmusangĩĩle ĩmasĩĩgo. 3Mulekitenda luensi kuwĩkungumi nulukentulo; ĩpa kuwĩniinupia, wensi wamuone umuua kĩna mukulu kwikĩla uyo umuene. 4Wensi walekilaa impola zaakue, umuene ĩpa wensi nwalaae nimpola za naĩngĩ. 5Muĩ nishĩĩgo ĩlĩ mumiani naalĩ liĩlĩ mwa kĩKilisito Yesu. 6Uyo kũyuukĩ naalĩ utĩĩte ikyelu lya kĩNzua, kangĩ kwitũla lika lĩmuĩ nuNzua sika nualĩĩlia kĩna kĩintu kya kusiitĩĩla 7ĩpa wĩtenda mugila kaukulu, nusola ikyelu lya musese, nutũla mpiani ya antu, 8kangĩ pĩna naamulaa, nwigyelela kwilika lya kĩuntu udũũ, alĩ wĩniinupilie, nugombia sunga ĩnkia, ndĩo ĩnkia ya musalaba. 9Kunsooko ĩĩ uNzua numukulĩkia nkankanaa, numupeela iLiina nalĩkĩlile iliina liensi; 10koona kuliina lya kĩYesu lyũũ liensi lĩtũngamigue, ĩaasio naakoolĩ mwigyulu, nĩa muna nsĩĩ, nĩa kuulungu; 11lulĩmĩ luensi lukũmuule ya kĩna ũYesu Kilisito ingĩ Shekulu, kuukulu wa kĩNzua Tata. 12Luulo gua, aloogua aane, kĩna iio naalĩ mukugombaa intondo tũlũ, sika pĩna alĩ nkoolĩ udũũ, ĩpa nangũlũ ĩne pĩna nukutilĩ, ukondeeliĩ uugũnua waani uniinie kuooa nukwikĩkĩma. 13Kuitĩ ingi Nzua muene nukĩtumaa umulĩmo munsĩ yaani, kwishiia kumiani sunga kwitenda kumiani kwilika lya ulooa waakue nauuza. 14Tendi zensi ĩkutilĩ kawĩsũsũmi nuwĩkungumi, 15mutũle aana a kĩNzua naagila kishokio sunga utiulia, naagila kakĩlema pakatĩ ya wĩleli uu naukakũ kangĩ nauleki, pakatĩ yaao ĩmwigyelĩĩle zĩ weelu muna unkũmbigyulu, 16pĩna mũtyapile uLukaani lwa upanga, ntũle nĩnsooko ya kĩkũmazukia paLutondo lwa kĩKilisito, ya kĩna uugendi wane sika alĩ nakanda, kangĩ kĩna sika alĩ nĩkĩtumaa kamulĩmo nakanda. 17Sunga kanga nsonontekigue zĩ pyolia paupũnio wa wĩtekeli wa usuĩĩli waani, numbile, kangĩ numbile palumuĩ niniinie tũlũ. 18Niniinie iio-iioo lumbĩkiĩ, kangĩ lumbĩ palumuĩ nineene. 19Ĩpa ndaaĩlĩĩle gua mwa kĩShekulu Yesu kukumutuma ũTimoteo wapike kunsiani kuukaaũ, mpumbuligue pĩna nikiiigia impola zaani. 20Kuitĩ numugila kamuntu nuĩngĩ nwishĩĩgo lĩmuĩ nineene nukikendegeela uwikyaalĩ waani kutai-taaii. 21kuitĩ naĩngĩ tũlũ akĩdũũmĩlia iyaao ĩeene, sika iya kĩYesu Kilisito. 22Ĩpa itĩ mumanile ulukũmo luakue, kĩna wĩtumĩkilie palumuĩ nineene muMpola na Nziiza zĩ muana nũshee. 23Luulo gua ndaaĩlĩĩle kukumutuma uyo ĩkamuĩ pĩna nikimana nazikinjagaana; 24Nsuĩlĩĩle gua mwa kĩShekulu ya kĩna nineene uneene nikiiiza nkaaile. 25Luulo gua, injĩpĩĩle numutume kumiani uEpapulodito umunũna waane, munamulĩmo palumuĩ nineene, umwĩlaasi palumuĩ nineene; kangĩ mutumua waani, kangĩ mwĩtumi wa usilĩlua waane. 26Kunsooko alutĩĩte nsula kumiani inie tũlũ, nuona usungu dũũ kunsooko alĩ mũigilie ya kina alĩ muluĩle. 27Tai alĩ mulemue nkankanaa, piipĩĩnkia. Ĩpa uNzua numukolelua kĩnishungu; sunga sika umuene wing'ene, ĩpa nineene gaa; ndekitũla nuusungu kwikĩlĩkĩĩla. 28Iio gua nĩkamatĩkĩĩlie kukumutuma, koona pĩna mwamuona kangĩ mulumbe; nineene nkeepeligue uusungu waane. 29Muanũnkulĩ gua mwa kĩShekulu kwilyumbi tũlũ; muakulie ĩantu kĩna uyo. 30Kuitĩ kunsooko ya mulĩmo wa kĩKilisito alĩ wasũgamĩĩlaa kwikia, nwĩpũnia uuumĩ waakue, wakondeelie naikeepile muwĩtumi waani kumuane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\