MATTHEW 1

1Heiya Abraham Sa Kapaisa, David Sa Kapaisa Jisu Christa om pu pa rui om chongdip e. 2Abraham na Isaac ting ponne, Isaac na Jacob ting ponne, Jacob na Judah le bau banao rwan ding ponne. 3Judah le Tamar na Perez khatle Zerah ding ponne, Perez na Hezron ding ponne, Hezron na Aram ding ponne. 4Aram na Amminadab ting ponne, Amminadab na Nahshon ding ponne, Nahshon na Salmon ding ponne. 5Salmon le Rahab na Boaz ting ponne, Boaz le Ruth na Obed ting ponne, Obed na Jesse ding ponne, 6Jesse na krwang David ting ponne, krwang David le Uriah mei to ngaaknu mannuna Solomon ding ponne. 7Solomon na Rehoboam ding ponne, Rehoboam na Abijah ding ponne, Abijah na Asa ding ponne. 8Asa na Jehoshaphat ting ponne, Jehoshaphat na Joram ding ponne, Joram na Uzziah ding ponne. 9Uzziah na Jotham ding ponne, Jotham na Ahaz ting ponne, Ahaz na Hezekiah ding ponne. 10Hezekiah na Manasseh ding ponne, Manasseh na Amon ding ponne, Amon na Josiah ding ponne. 11Bani ding kraan bina Babylon la nam thou damnu kaan bi Josiah na Jeconiah le bau banao rwan ding ponne. 12Babylon la bani ding kraan bina nam thou damnu nung, Jeconiah na Shealtiel ding ponne, Shealtiel na Zerubbabel ding ponne. 13Zerubbabel na Abiud ting ponne, Abiud na Eliakim ding ponne, Eliakim na Azor ding ponne. 14Azor na Zadok ting ponne, Zadok na Achim ding ponne, Achim na Eliud ting ponne. 15Eliud na Eleazar ding ponne, Eleazar na Matthan ding ponne, Matthan na Jacob ting ponne. 16Jacob na Christa diga kounu Jisu ding ponnu Mary basan Joseph ting ponne. 17Atiga Abraham khouna David tangga mikin bing nga mikin somga bali ye, David khouna bani ding kraan bina Babylon la nam thou damnu tangga mikin somga bali ye khatle bani ding Babylon la kraan bina nam thou damnu bina Christa tangga mikin somga bali ye. 18Jisu Christa ding atiga pon thang ngaake: Banu Mary ding Joseph lang munchat thangnu nung, barwei pat ni hung karung mak aangnu meithaan Katha Bathiangnu paan bina maan pum rit rwe dinu thei ngaake. 19Atiyeda babasan Joseph heiya bazenu mi briakpina khatle bating mi nun meithaan bi pi kazak kaat briakpina bating inthimthwei toga bathan sat lang baning ngaake. 20Atiyeda maanna heiba lang bi kakhan ongnu kaan bi phaang ngo, Pukraangba om tambaan chonglangna bamang la pi mu thangga rinne, “David sa kapaisa Joseph, Mary ding namei lang lou lang kachi mako, balangbe maan pum rit ongnu ga Katha Bathiangnu khou naye. 21Maan Sa Kapaisa khat ponlune, nangna Bameng JISU diga kou lang nge, balangbe Maanna Bami nun ding bani noh bina kan thanglune.” 22Thiamting paan bina Pukraangba na rin chaak thang ngaaknu ga hung tang lang hei bing nga swak ngaak rwe: 23“Phaang ngo, reizuni ga pum ritluga Sa Kapaisa khat ponlune khatle banina Bameng Emmanuel diga koulune,” bakabana “Ani le ong bachamnu Rikrwang” dinuwe. 24Haba nung, Joseph in ong bina barak swakluga, Pukraangba om tambaan chonglangna bakhou zathang pi thang damnu ga zei rwe khatle Mary ding bamei toga lou rwe, 25atiyeda maanna natainu Sa Kapaisa pon thang mak basaan Mary le thei kale mak ngaake. Atiga maanna Bameng JISU diga kou rwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\