ERĨBĨSŨLĨRWA 5

1Kandi monalangira ekitabu omo byala by'amali by'oyo wĩkere oko kĩtũmbĩ ky'obwami. Ekitabu ekĩ ĩkĩsakĩre oko syombande ĩbĩrĩ, omwisi n'enyũma, kandi ĩkĩmatĩre omo bĩbohĩ birinda. 2Neryo monalangira omũlaĩka w'amaka oyũkatũlago n'omulenge munene ati, Nindi oyutolere erisanzula ekitabu n'erĩtwa ebĩbohĩ byakyo kwehĩ? 3Nĩkwa mohatabanika omo lubula kutse omo kihugo, kutse eyĩkwa oko kihugo, oyo wangatoka erisanzula ekĩtabu kutse erisamalira omwisi wakyo. 4Neryo monalira kutsibu kusangwa mohatabanika oyutolere erisanzula ekitabu kutse erisamalira omwisi wakyo. 5Nĩkwa omuguma g'oko bakulu mwabũga nage ati, Uleke eririra, lebaya! Endale y'ekihanda kya Yũda, Omwitsikulu wa Dawĩdĩ, abĩrĩkĩnda, atoke erisanzula ekitabu, n'erĩtwa ebĩbohĩ birinda. 6Neryo monalangira Ekyana ky'Embũlĩ ekimene omo katĩkatĩ k'ekĩtũmbĩ ky'obwami n'erĩtĩmbwako n'ebĩhangĩkĩre bini ebiriho n'abakulu. Ekyana ky'Embũlĩ ekyo kyabya nga kyabĩrĩĩtwa. Kandi kyabya kiwite amahembe alinda n'ameso alinda, awali Mĩrĩmũ irinda ya Nyamuhanga, eyatumawa omo kihugo kyosĩ. 7Neryo Ekyana ky'Embũlĩ ekyo mokyasa, mokyĩmya ekitabu omo byala by'oyo wĩkere oko kĩtũmbĩ ky'obwami. 8Neryo abere abihamba ekitabu, ebĩhangĩkĩre bini n'abakulu amakũmĩ abiri n'abani mobawa ahisi embere sy'Ekyana ky'Embũlĩ. Obuli mundu abya awite enanga haguma n'ebibindi by'esyamagetsi ĩbyoswĩre mw'obukwa, n'obukwa obo ni 'saba ly'abandu ba Nyamuhanga. 9Nabo mobimba olwimbo luhya-luhya bati, Uwe utolere erihamba ekitabu N'erĩtwa ebĩbohĩ byakyo. Kusangwa wakerawa, kandi omo musasi wawe Mowagula abandu busana na Nyamuhanga, Omo buli kihanda, n'obuli mũbũge, n'obuli bandu, n'obuli kĩtũnga. 10Wabiriyirabo eribya bwami, n'abahererĩ, erikolera Nyamuhanga wetu. Kandi, basyatabala muna-kihugo. 11Neryo monalangira, kandi monowa omulenge w'abamalaĩka bangi, n'eriganza lyabo lyabya elfu ĩkũmĩ 10,000, ngendo elfu ĩkũmĩ, 10,000 n'amaelfu ngendo maelfu! Abamalaĩka mobahangana ĩbatĩmbĩre oko kĩtũmbĩ ky'obwami, n'oko bĩhangĩkĩre ebiriho, n'oko bakulu. 12Abamalaĩka aba mobabũga n'omulenge munene bati, Ekyana ky'Embũlĩ ekyakerawa kitolere Eriangirira obũtokĩ, n'obuteke, n'amenge, n'amaka, N'erĩsĩkĩbwa, n'olukengerwa, n'eripipwa! 13Neryo monowa obuli kindu ekyahangikawa ekiri omo lubula, n'omo kihugo, n'ekiri eyĩkwa oko kihugo, n'ekiri omo ngetsi, n'ebindu byosĩ ebiriyo, biti, Ukw'oyo wĩkere oko kĩtũmbĩ ky'obwami, n'oko Kyana ky'Embũlĩ, Habye eripipwa, n'erĩsĩkĩbwa, n'olukengerwa, n'obũtokĩ, Kera na kera! 14N'ebĩhangĩkĩre bini ebiriho, mobyabya bĩkabũga biti, Amina! Neryo abakulu mobatũlama ahisi, mobaramya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\