Zwɑn 3

1Bɛɛ don yɑ̀ wulə Fɑrɩzɩɑn-bɑ wɑ, ʋ yɩ Zwifə-bɑ pɩ̀ʋ́, ʋ yɩrɩ nə yɩ Nikodɛmə. 2Dɩɩn don nə, ʋ zɑ̀n ʋ vɑ Zwezi con tɩtɩn nə, ʋ swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: "Kɑrnyɩnɑ, nə yə̀ə́ də, n yɩ lìù tə, Yɩɩ nə tʋn, sə n kɑ̀rɩ̀ nəbɑ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, n mɑ fwɑ Yɩɩ dɩ̀ɑ̀n mɩmɩnɑn tə, lìù mɑmɑ nə wɑ̀rɩ̀ ʋ fwɑ, də Yɩɩ nə tə̀lə́ də kʋ tíú". 3Zwezi mɑ le wɑ́, ʋ wʋ́: "Cɩ́ɡɑ́ mɑmɑ, ɑ̀ mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ n con: Lìù nə wɑ̀ ʋ tɩ̀ɑ̀n lʋrɩ lʋrdʋn, ʋ wɑ̀rɩ̀ Yɩɩ pɑ̀rɩ̀ tə wɑ lìù ʋ yɑnɩ". 4Nikodɛmə mɑ swɩ̀n Zwezi con, ʋ wʋ́: "Nətə nə lìù wɑ́ lʋrɩ ʋ tɩ̀ɑ̀n lʋrdʋn, də ʋ nə yɩ nəkwɩɑ? Ʋ kʋ́ʋ̀ wɑ̀ɑ́ ʋ pìí ʋ zwɩ ʋ nuu pùə́ wɑ, sə ʋ lʋrɩ wɑ́, nɑɑɑ?" 5Zwezi mɑ le wɑ́, ʋ wʋ́: "Cɩ́ɡɑ́ mɑmɑ, ɑ̀ mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ n con: Də lìù nə wɑ̀ twɑ́ də nɩ́ɑ́, də Yɩɩ-Siŋu tə, ʋ mɑ lʋrɩ ʋ tɩ̀ɑ̀n, ʋ wɑ̀rɩ̀ Yɩɩ pɑ̀rɩ̀ tə wɑ, ʋ zwɩ. 6Lɩ̀ɑ̀ tə, bɑ nə yɩ bɛɛ də kɑn nə lʋrɩ, bɑ yɩ ləzwənə dwíí nə tɩ bɑ. Yɑ́ lɩ̀ɑ̀ tə, bɑ nə yɩ Yɩɩ-Siŋu tə nə lʋrɩ, bɑ də yɩ Yɩɩ-Siŋu tə nə tɩ bɑ. 7Dɑ̀n kɑ́ pɑ kʋ dɩ̀ n yuu, də ɑ̀ nə swɩ̀n n con, ɑ̀ wʋ́: Á mɛ, sə ɑ́ lʋrɩ ɑ́ tɩ̀ɑ̀n lʋrdʋn. 8Vʋʋ yɩ kʋ fuli bwɑ́lɩ́ tə nə, kʋ nə swə. N yɑ̀ɑ́ nə̀ń kʋ zəzuɡu, n ɡɑ yə̀rì bwɑ́lɩ́ tə, kʋ nə nɑŋɑ, nə ɑ̀ yə̀ə́ bwɑ́lɩ́ tə, kʋ nə vələ. Mə kʋ yɩ nətʋ də lìù tə mɑmɑ, Yɩɩ-Siŋu tə nə lʋrɩ". 9Nikodɛmə dɑ̀ń mɑ bwe Zwezi, ʋ wʋ́: "Nətə nə kʋ nətʋ tə wɑ̀ɑ́ kʋ tʋŋɑ?" 10Zwezi mɑ le wɑ́, ʋ wʋ́: "N yɩ kɑrnyɩnɑ, n yɩrɩ nə nɑn Yɩzərɑyɛlə wɑ. N ɡɑ yə̀rì yìə̀n tə tə? 11Cɩ́ɡɑ́ mɑmɑ, ɑ̀ mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ n con: Nə yɑ̀ɑ́ swɩ̀n kʋ tə, nə nə yə̀ə́. Nə ɡɑ swɩ̀n nə bɩrɩ ɑbɑ kʋ tə, nə nə nɩ. Yɑ́ ɑ́ bɑ nə sʋɡʋ joŋə. 12Á bɑ cɩ́ɡɑ́ pɩn ɑ̀ sʋ̀rɑ̀n tə nə, də ɑ̀ nə swɩ̀n tɩɑ kɑ tə yuu yìə̀n tə yoo ɑ́ con. Nətə nə ɑ́ dɑ̀ń wɑ́ pɑ cɩ́ɡɑ́ ɑ̀ sʋ̀rɑ̀n tə nə, də ɑ̀ nə wɑ́ swɩ̀n Yɩɩ sɑ̀ń yìə̀n tə yoo ɑ́ con? 13Lìù mɑmɑ tə wɑ̀ Yɩɩ sɑ̀ń nə dɩ̀, də kʋ tɑ̀ Ləzwənə-Biuf1 tə, ʋ nə nɑn Yɩɩ sɑ̀ń, ʋ cú. 14Moyizə fwɑ dənf1, ʋ kə yɩɩ nə dɑʋ yuu wɑ, ʋ zɩɡɩ lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ yɑ́ɑ́ con. Mə nətʋ tətə nə bɑ mɛ, sə bɑ zɩ̀n Ləzwənə-Biuf1 tə də bɑ kə yɩɩ nə lɩ̀ɑ̀ mɑmɑ yɑ́ɑ́ con. 15Yɑ́ lìù tə mɑmɑ, ʋ dɑ̀ń nə ken ʋ wɑɑ ʋ nə, ʋ wɑ́ nɑ mɩɩ tə, kʋ nə bɑ zwɛ̀ Yɩɩ con. 16Cɩ́ɡɑ́, Yɩɩ sóní lɩ̀ɑ̀ mɑmɑ zənzən. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ pɑ ʋ bidʋɑ kələn tə, sə lìù tə mɑmɑ, ʋ nə ken ʋ wɑɑ ʋ nə, ʋ kʋ́ʋ̀ dɑ̀n kɑ́ jɛ́n mɑmɑ. Yɑ́ ʋ wɑ́ nɑ mɩɩ tə, kʋ nə bɑ zwɛ̀ Yɩɩ con. 17Yɩɩ mʋ̀ yɑ̀ wɑ̀ ʋ bìú tə tʋn lʋʋ wɑ, sə ʋ bʋ̀rɩ̀ lɩ̀ɑ̀ bʋ̀rɑ̀. Yɩɩ tʋn wɑ́, sə ʋ jon lɩ̀ɑ̀ bɑ cʋnɑ tə wɑ. 18Lìù tə, ʋ nə keni ʋ wɑɑ ʋ nə wuuu, bɑ kʋ́ʋ̀ bɑ́ bʋ̀rɩ̀ kʋ tíú bʋ̀rɑ̀. Yɑ́ lìù tə, ʋ nə bɑ ʋ wɑɑ keni ʋ nə, kʋ tíú bʋ̀rɑ̀ dí yɑ́ɑ́ kɑ bʋ̀rɩ̀, ʋ nə bɑ ʋ wɑɑ keni Yɩɩ bidʋɑ kələn tə nə yɩrɩ. 19Á nəŋə, nətʋ tə ɡʋrɩ bʋ̀rɑ̀ tə nə wɑ́ twɑ́, kʋ mɑ bɑ̀. Poni twi lʋʋ wɑ, yɑ́ ləzoni ɡɑ sóní yikunu, bɑ doni poni tə, bɑ nə tʋŋɑ yolwɑnɑ tə yɩrɩ. 20Lìù tə mɑmɑ, ʋ nə tʋŋɑ yolwɑnɑ, ʋ culi poni, ʋ ɡɑ bɑ poni wɑ nɑŋɑ. Fən jɑ wɑ́, də dɩɩn don ʋ tʋtʋnkʋkwɩnɑn tə nə wɑ́ nɑn poni tə nə yɩrɩ. 21Yɑ́ lìù tə, ʋ nə twɑ́ cɩ́ɡɑ́ cwəŋə, ʋ yɑ̀ɑ́ bɑ̀ poni wɑ, sə ʋ tʋtʋnɛɛ tə nɑn poni tə wɑ, sə lɩ̀ɑ̀ mɑmɑ nɑ, də ʋ tʋtʋŋɩ mɑmɑ twɑ́ Yɩɩ fɩrɑ nə". 22Kʋ mʋ̀ təntə kwɑ nə, Zwezi kɑrbɩɑ tə kwé wɑ́, bɑ vɑ Zwide nɑɡwɑnɑɑ wɑ. Ʋ mʋ̀ də bɑ dɑ̀ń yɑ̀ wulə lɑ́, ʋ ɡɑ li lɩ̀ɑ̀ nɩ́ɑ́ wɑ, kʋ twɑ́ də Yɩɩ yɩrɩ. 23Zwɑnf1 də yɑ̀ wulə Enon nə, kʋ nə bwələ də Sɑlimə. Nɩ́ɑ́ yɑ̀ dɑ́ɑ́ kʋ bwɑ́lɩ́ tə wɑ. Ʋ dɑ̀ń li lɩ̀ɑ̀ nɩ́ɑ́ wɑ. Yɑ́ lɩ̀ɑ̀ dɑ̀ń yɑ̀ twi ʋ con, sə ʋ lə bɑ nɩ́ɑ́ tə wɑ. 24Kʋ mɑ́ŋɑ́ tə wɑ, də bɑ tə wɑ̀ Zwɑn ken bɑ̀ń dìə̀ wɑ. 25Zwɑn kɑrbɩɑ tə, də Zwifə-bɑ yuu tíú don, zɩ̀n tʋ́tʋ̀nɑ́ bɑ pwərə wɑ. Bɑ tʋ́tʋ̀nɑ́ tə yɩ nətʋ lìù nə wɑ́ sɩn ʋ tɩ̀ɑ̀n də nɩ́ɑ́, ndə bɑ nə mɛ, sə bɑ fwɑ nətʋ, bɑ mɑ zìlí Zwifə-bɑ yofwɑmɩʋn tə. 26Zwɑn kɑrbɩɑ tə zɑ̀n bɑ vɑ bɑ yí wɑ́, bɑ swɩ̀n ʋ con, bɑ wʋ́: "Kɑrnyɩnɑ, lìù don yɑ̀ yɩn də mʋ́, Zwurədɛn mʋnɑɑ tə kwɑ con. N swɩ̀n ʋ yoo n bɩrɩ nəbɑ. Nə̀ń, ʋ də wulə ʋ li lɩ̀ɑ̀ nɩ́ɑ́ wɑ, kʋ twɑ́ də Yɩɩ yɩrɩ. Yɑ́ lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ vələ ʋ mʋ̀ con". 27Zwɑn mɑ le, ʋ wʋ́: "Ləzwənə mɑmɑ wɑ̀rɩ̀ won ʋ nɩ, də kʋ nə tɑ̀ kʋ tə, Yɩɩ nə ken kʋ dɩ̀ɑ̀n ʋ jɩɩn wɑ. 28Á tətə yə̀ə́, də ɑ̀ swɩ̀n ɑ̀ bɩrɩ də, ɑ̀ mʋ̀ nə tɑ̀ Kərisə tə. Aý yɩ Yɩɩ nə tʋn nə, sə ɑ̀ yɑ Kərisə yɑ́ɑ́, ɑ̀ bɑ̀. 29Kʋ yɩ ndə lìù nə, ʋ nə jə ʋ kɑn, ʋ nə pɩ̀ɑ̀, sə ʋ swe. Kɑnbɑrɩ nə tɩ ʋ kɑn. Yɑ́ kɑnbɑrɩ tə dɑbɛɛ tə, ʋ nə jə̀ń ʋ səpuni nə, ʋ yɑ̀ɑ́ cʋɡɑ kɑnbɑrɩ tə sʋɡʋ. Ʋ pùə́ yɑ poli kɑnbɑrɩ tə sʋ̀rɑ̀n tə yɩrɩ. Mə ɑ̀ pupoli tə dɑ́ɑ́ zənzən nətʋ. 30Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, Zwezi dun mɛ, sə tə súrí, wuuu, sə ɑ̀ mʋ̀ dun ɡɑ mun". 31"Lìù tə nə nɑn Yɩɩ, wulə lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ yuu wɑ. Lìù tə, ʋ nə yɩ tɩrɑn nə fwɑ, ʋ yɩ tɩɑ tə nə tɩ. Yɑ́ ʋ yɑ̀ɑ́ swɩ̀n ndə lìù tə nə, ʋ nə yɩ tɩɑ nyiən. Lìù tə, ʋ nɑn Yɩɩ sɑ̀ń, ʋ wulə lɩ̀ɑ̀ tə mɑmɑ yuu wɑ. 32Lìù təntə yɑ̀ɑ́ swɩ̀n kʋ tə bɑ tə, ʋ nə nɩ də ʋ nə nì, ʋ bɩrɩ. Yɑ́ lìù mɑmɑ ɡɑ bɑ ʋ sʋɡʋ tə joŋə. 33Lìù tə, ʋ nə sɛ̀ ʋ sʋɡʋ, kʋ tíú bɩrɩ də, Yɩɩ yɑ cɩ́ɡɑ́. 34Lìù tə, Yɩɩ nə tʋn, ʋ yɑ̀ɑ́ swɩ̀n Yɩɩ sʋ̀rɑ̀n tə. Yɑ́ Yɩɩ yɑ̀ɑ́ pɑ wɑ́ ʋ mʋ̀ Yɩɩ-Siŋu tə zənzən. 35Nə nyɩnɑ Yɩɩ swə ʋ bìú tə. Yɑ́ ʋ ken won mɑmɑ ʋ jɩɩn wɑ. 36Lìù tə, ʋ nə keni ʋ wɑɑ Yɩɩ-Biu tə nə wuuu, ʋ jə mɩɩ tə, kʋ bɑ zwɛ̀ Yɩɩ con. Yɑ́ lìù tə, ʋ nə wɑ̀ Yɩɩ-Biu tə nii zìlí, ʋ bɑ́ nɑ mɩɩ. Yɑ́ Yɩɩ lɩŋɑ tə zɑŋɑ ʋ yuu wɑ, mɑ́ŋɑ́ mɑmɑ".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\