Mɑtiə 2

1Mɑ́ŋɑ́ tə, bɑ nə lʋrɩ Zwezi Bɛtələhɛmə nə, kʋ nə wulə Zwide nɑɡwɑnɑɑ wɑ, kʋ yɩ pɩ̀ʋ́ Erodə pɑ̀rɩ̀ mɑ́ŋɑ́ wɑ. Yənu tɩ̀ɑ́n nɑn yɩɩ yipɩɑn con, bɑ bɑ̀ Zwerizɑlɛmə wɑ. 2Yənu tɩ̀ɑ́n tə bwe bɑ wʋ́: "Zwifə-bɑ pɩ̀ʋ́ tə, bɑ nə lʋrɩ tə wɑ yə̀n? Nə nɩ ʋ kɑcɩlɑcɔ yɩɩ yipɩɑn con, mə nə twi, sə nə pɑ wɑ́ dun". 3Pɩ̀ʋ́ Erodə nə nì ŋwɛn təntə, ʋ də Zwerizɑlɛmə tɩʋ lɩ̀ɑ̀ mɑmɑ pwìí cʋ̀ɡʋ̀. 4Ʋ ken Zwifə-bɑ Yɩɩ joŋwɑnɑ yun tɩ̀ɑ́n də Yɩɩ nii yənu tɩ̀ɑ́n tə mɑmɑ duən nə, sə ʋ bwe bɑ ʋ lwɑrɩ bwɑ́lɩ́ tə, bɑ nə mɛ, sə bɑ lʋrɑ Kərisə. 5Bɑ mɑ swɩ̀n ʋ con, bɑ wʋ́: "Kʋ yɩ Bɛtələhɛmə tɩʋ nə, kʋ nə wulə Zwide nɑɡwɑnɑɑ wɑ, ndə Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə nə pʋ́pʋ́nɩ́ nətʋ tə, ʋ swɩ̀n ʋ wʋ́: 6'Kʋ mʋ̀ Bɛtələhɛmə təntə, kʋ nə wulə Zwidɑ lʋʋ wɑ kʋ cɩ́ɡɑ́ jə funə Zwidɑ tɩɑn təntə wɑ. Kʋ mʋ̀ wɑ nə pɩ̀ʋ́ wɑ́ nɑn, sə ʋ yɩ̀rɩ̀ Yɩzərɑyɛlə lɩ̀ɑ̀ tə nə yɩ ɑ̀ mʋ̀ Yɩɩ lɩ̀ɑ̀'." 7Erodə dɑ̀ń mɑ twɑ́ tɩɑ tɩɑ ʋ bon yənu tɩ̀ɑ́n tə, sə ʋ bwe bɑ zəni ʋ lwɑrɩ kɑcɩlɑcɔ tə nɑŋʋ mɑ́ŋɑ́. 8Yɑ́ ʋ dɑ̀ń tʋn bɑ Bɛtələhɛmə nə, ʋ wʋ́: "Á vələ ɑ́ bwe ɑ́ lwɑrɩ bìsɩ̀nɑ́ tə yoo zəni. Á nə nɩ wɑ́, sə ɑ́ pìí ɑ́ bɑ̀ ɑ́ swɩ̀n ɑ̀ con, sə ɑ̀ də vɑ ɑ̀ pɑ wɑ́ dun". 9Bɑ nə cʋɡʋ pɩ̀ʋ́ tə nii bɑ zwɛ̀, bɑ kɛ̀ń bɑ zʋ cwəŋə. Yɑ́ kɑcɩlɑcɔ tə, bɑ nə nɩ yɩɩ yipɩɑn con tə, wulə bɑ yɑ́ɑ́ kʋ vəli. Mɑ́ŋɑ́ tə, kʋ nə yí bìsɩ̀nɑ́ tə yipɑɑ bwɑ́lɩ́, kʋ cə́n kʋ zɩɡɩ. 10Bɑ nə nɩ kɑcɩlɑcɔ tə, bɑ pwìí poli zənzən. 11Bɑ zʋɑ dìə̀ tə wɑ, bɑ ɡɑ nɑ bìsɩ̀nɑ́ tə də ʋ nuu Mɑri. Bɑ tʋɑ tɩɑ bìsɩ̀nɑ́ tə yɑ́ɑ́ con, bɑ pɑ wɑ́ dun. Bɑ kʋ̀rɩ̀ bɑ zɩlɑ, bɑ lɩ wiən tə, tə kwənə nə dɑ́ɑ́, bɑ mɑ də zìlə́ bìsɩ̀nɑ́ tə yuu wɑ. Bɑ pɩn wɑ́ sɩ́ɑ́n də tɩrɑlɩ yirə duən, bɑ nə mɑ boŋə 'ɑnsɑnsə' də 'mirə'. 12Kʋ kwɑ nə, Yɩɩ dɑ̀ń bɩrɩ bɑ bɑ pɑndwɩɑ wɑ, də bɑ kʋ́ʋ̀ dɑ̀n kɑ́ twɑ́ Erodə con bɑ mɑ vìí. Bɑ dɑ̀ń mɑ tì cwəŋə don bɑ vɑ bɑ lʋʋ. 13Yənu tɩ̀ɑ́n tə viru kwɑ nə, Yuu-Tiu mɑlɩkɑ nɑn kɑ swɩ̀n Zwʋzɛfə con ʋ pɑndwɩɑ wɑ, kɑ wʋ́: "Zɑ̀n, n tì bisɩmɑɑ tə də ʋ nuu, n jɑ dəri, n vɑ Ezwipətə lʋʋ wɑ. Vəli, n yɑ lɑ́, də n mɑ dɑ̀nɩ̀ ɑ̀ kori, Erodə nə wɑ́ pɩ̀ɑ̀ wɑ́, sə ʋ pɑ bɑ ɡʋ tə yɩrɩ". 14Zwʋzɛfə zɑ̀n tɩtɩn nə, ʋ tì bisɩmɑɑ tə də ʋ nuu ʋ jɑ vɑ Ezwipətə lʋʋ. 15Ʋ yɩn lɑ́ kʋ jɑ vɑ kʋ yí Erodə tɩɑn, sə kʋ tə Yuu-Tiu nə twɑ́ ʋ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə nə, ʋ mɑ swɩ̀n tə nii sú. Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə swɩ̀n Zwezi yoo, ʋ wʋ́: "Aý bon ɑ̀ bìú ɑ̀ lɩ Ezwipətə lʋʋ wɑ". 16Mɑ́ŋɑ́ tə wɑ, Erodə nə twi ʋ bɑ̀ ʋ lwɑrɩ də, yənu tɩ̀ɑ́n tə yɩ bɑ ɡɩɡɑrɩ wɑ́, ʋ lɩŋɑ zɑ̀n zənzən. Ʋ dɑ̀ń tʋn, sə bɑ ɡʋ Bɛtələhɛmə də kʋ lʋʋ nii bisɩmɑbɑrɩ tə mɑmɑ, bɑ nə yí bɩnɑ bələ də bɑ tə, bɑ nə tə wɑ̀ yí. Erodə fwɑ kʋ nətʋ, ndə ʋ nə nì yənu tɩ̀ɑ́n tə nii nə. 17Mə kʋ twɑ́ nətʋ, Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Zweremi sʋɡʋ tə nii mɑ sú. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: 18"Bɑ nì bubwiə Rɑmɑ tɩʋ wɑ, kwirə də zɩrɑ. Kʋ yɩ bìsɩ́nɑ́ tə nuu Rɑsɛlə nə kwi ʋ bìsɩ́nɑ́ nə, yɑ́ ʋ ɡɑ bɑ sɛ̀, sə bɑ kòrì wɑ́, bɑ kʋ́ʋ̀ nə tə̀lə́ lʋʋ wɑ yɩrɩ". 19Kʋ kwɑ nə, Erodə tɩɡɑ. Yɑ́ Yuu-Tiu mɑlɩkɑ twi Zwʋzɛfə con ʋ pɑndwɩɑ wɑ Ezwipətə lʋʋ wɑ, kɑ swɩ̀n ʋ con, kɑ wʋ́: 20"Zɑ̀n, n tì bisɩmɑɑ tə də ʋ nuu n jɑ vɑ Yɩzərɑyɛlə lʋʋ. Lɩ̀ɑ̀ tə, bɑ yɑ̀ nə pɩ̀ɑ̀, sə bɑ lɩ bisɩmɑɑ tə mɩɩ tə, bɑ tɩɡɑ". 21Zwʋzɛfə mɑ zɑ̀n, ʋ tì bisɩmɑɑ tə də ʋ nuu ʋ jɑ vɑ Yɩzərɑyɛlə lʋʋ. 22Fən jɩn wɑ́, sə ʋ jə̀ń Zwide nɑɡwɑnɑɑ wɑ, ʋ nə nì də, Arəkelɑyisə nə jə̀ə́ ʋ nyɩnɑ Erodə pɑdɑʋ tə yuu wɑ yɩrɩ. Yɑ́ Yɩɩ kwè Zwʋzɛfə ʋ pɑndwɩɑ wɑ, də ʋ vəli Gɑlile nɑɡwɑnɑɑ. 23Ʋ vəli ʋ jə̀ń tɩʋ don nə, bɑ nə boŋə 'Nɑzɑrɛtə'. Mə kʋ twɑ́ nətʋ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nɑ̀ tə sʋɡʋ tə nii mɑ sú, bɑ swɩ̀n Zwezi yoo, bɑ wʋ́: "Bɑ wɑ́ bon wɑ́ Nɑzɑrɛtə tíú".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\