Suro 14

1Apa au mewali i kota Antiokia, iti wori au mewali i Ikonium. Paulu hai Baranaba lao i sou penombaanda to Yahudi, hai mopahawe Ngkora Marasa i tauna au teruhuhe inditi, alana bosahe to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi mepoinalai i Yesu. 2Agayana to Yahudi au bara mepoinalai mohuweki lalunda tauna bosa au bara to Yahudi, bona mokahihihe tauna au mepoinalai i Pue Yesu. 3Mahae mpuuhe Paulu hai Baranaba maida i kota iti. Barahe langa mopahawe bambari kana i Pue. Hai Pue moweihe kuasa mobabehi tanda au metingkarai bona manoto i ope-ope tauna katouna Ngkora Marasa au raanti. Ngkora Marasa iti mampololita kabulana laluna Pue Ala au mowei katuwo maroa i manusia. 4Ido hai ampu boea iti barahe hintuwu. Lawi arahe au hintuwu hai to Yahudi, hai ara worihe au hintuwu hai surona Pue Yesu. 5Kahopoana tauna au barahe to Yahudi hai to Yahudi hai tadulakonda wori mohawamohe bona Paulu hai Baranaba rapopeahi-ahi hai rawatuihe. 6Agayana Paulu hai Baranaba moisari tunggaianda. Ido hai melangkamohe lao i kota Listra hai Derbe i tampo Likaonia. 7Inditi mopahawe worihe Ngkora Marasa. 8I kota Listra, ara hadua tobalilo au palu hangko i karapoanakana. Ia mohuda liliu pea, lawi bara maroho bitina hai bara mpuu nabuku molumao. 9Topalu iti mohudami mampehadingi Paulu mololita. Kanaitana Paulu topalu iti, naisami kapeisana rapakaoha anti pepoinalaina. 10Ido hai nauli Paulu masisimbuku iria: "Meangkamoko!" Meangka mpuumi hai melumpa topalu iti pane liliu molumao. 11Karaitana tauna bosa apa au nababehi Paulu, mololitamohe i lalu basanda, au rahanga Basa Likaonia, rauli: "Mendaulumi mai anitu i dunia nodo lengge manusia!" 12Roo indo, Baranaba rahanga Seus, hangana datu anitunda. Hai Paulu rahanga Hermes, hangana anitunda au mewali topololita, lawi Paulu au biasa mololita. 13I tempo iti, ara hadua towalia au mobago i sou penombaa Seus i raoa kota. Towalia iti moanti bahangkia baana japi au laki hai bunga lao i baba bente kota hihimbela hai tauna bosa. Tunggaianda mosambale japi iti bona mampenombaihe Paulu hai Baranaba. 14Karahadina surona Pue Yesu au rodua iti apa au ratunggaia tauna bosa, mohepa-hepamohe hampinda, tanda kadana raunde tunggaianda iti, hai melangkahe lao i olonda tauna bosa, mololitahe masisimbuku, rauli: 15"Oo! Apari au nibabehi ide? Ikami ide, manusia biasa woringkai nodo ikamu. Maingkai moanti Ngkora Marasa irikamu, bona nikabaha penombami i anitu au bara mobundu hai menombakau i Pue Ala au tuwo, lawi Iami au mampopewali langi, dunia, tahi hai hinangka ihina. 16Hangkoya Pue Ala mopaliuke manusia menomba moula peundeata haduduanta. 17Agayana nauri nodo, bara Naliu inaona mowei tanda-tanda au mopakanotoake kahemaNa. Ia mobabehiake apa au maroa: Naweike uda hangko i langi, Napopowua tuda-tudanta i tempona, Naweike paande, hai Naweike katana lalu." 18Nauri nodo pololitanda i tauna bosa, mapari mani mokontohe bona datihe moanti popenombanda irihira. 19Bara mahae hangko inditi, bahangkia to Yahudi hangko i kota Antiokia hai Ikonium hawe i boea Listra. To Yahudi itihe mohuweki lalunda tauna bosa i Listra bona laohe mowatui Paulu. Karoonda rawatui, watana radii lao i raoa kota hai rapalehi inditi, lawi rapehangu matemi. 20Agayana tanganda to Sarani i Listra meangka motoleliki, Paulu unga pea mearo, hai liliu mesua i lalu kota. Kahalona, laomohe Paulu hai Baranaba i kota Derbe. 21I kota Derbe, Paulu hai Baranaba mopahawe worihe Ngkora Marasa, alanda bosa tauna mepoinalai i Yesu. Roo indo, mesulemohe lao i kota Listra hai Ikonium, pane liliuhe lao i kota Antiokia i tampo Pisidia. 22I ope-ope boea au rapolumaongi, Paulu hai Baranaba mopakaroho lalunda tauna au mepoinalai i Yesu hai mopakanoto pepoinalainda, rauliangaahe: "Ikita hangangaa molambi ngkaya pakana kapari hangko damanike mesua i lalu poparentana Pue Ala." 23I polumaonda iti, Paulu hai Baranaba mopilei hai moangka tadulako-tadulakonda to Sarani i boea-boeana. Mopuasa hai mekakaehe, merapi bona Pue mokadipurahe lawi Ia pea peharunganda. 24Roo indo, Paulu hai Baranaba mopaliliumohe polumaonda moliu i tampo Pisidia hawe i tampo Pampilia. 25Hangko inditi, moantimohe Ngkorana Pue Ala i kota Perga, hai mendauluhe lao i wiwi ntahi hawe i kota Atalia. 26Hangko i kota Atalia iti, mesawimohe i kapala tahi mesule lao i kota Antiokia i tampo Siria. Kota Antiokia iti iami kota pepongkaana polumaonda hangkoya. I tempo iti, to Sarani au nguru-nguruna i Antiokia mampekakaengaahe hai merapi bona Pue Ala mokadipurahe i suka kabulana laluNa tanganda mampopolumao bagonda au ide-ide hangko raparoo. 27Kahawenda i Antiokia, mogulumohe ope-ope topepoinalai i Pue Yesu, hai motuntuahe apa au Nababehi Pue Ala i polumaonda. Mampololita worimohe noumba Pue Ala mobungkahiahe rara bona tauna au barahe to Yahudi mepoinalai worihe i Yesu. 28Roo indo, Paulu hai Baranaba maidahe mahae haodi i kota iti hihimbela hai tauna au mepoinalai i Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\