Suro 18

1Roo indo, padumi Paulu mopalehi kota Atena lao i kota Korintu. 2I Korintu, Paulu mampohidupaa hadua tobalilo to Yahudi au rahanga Akwila. Akwila iti rapoanaka i tampo Pontus. Towawinena rahanga Priskila. Ihira hamboko melimba hangko i tampo Italia, hai barapi mahae hawehe i kota Korintu. Melimbahe hangko i tampo Italia iti, lawi ara hawana Datu Mahile Klaudius i Roma au mampopeloho ope-ope to Yahudi au ara i kota Roma. Paulu laomi mosondaki Akwila hai Priskila, 3hai maida hihimbela hai ihira. Mobago sambelahe, lawi pobagona Paulu himbela hai pobagonda, mobabehihe bambaru hangko i koli binata. 4Alo-alo Satu, Paulu lao i sou penombaanda to Yahudi mopaturo tauna au teruhu inditi, maroa to Yahudi maroa to Yunani. Tunggaiana Paulu bona mepoinalaihe i Pue Yesu. 5Mewali, kahawenda Silas hai Timotiu hangko i tampo Makedonia, Paulu barapi mobago mobabehi bambaru hangko i koli, lawi ia mopahawe liliu Ngkora Marasa i to Yahudi, napololitaahe kana i Yesu, Datu Topehompo. 6Agayana to Yahudi i kota Korintu mosapuaka hai mopakoi liliu paturona. Ido hai Paulu mouliangaahe: "Ane ikamu nahuku Pue Ala, bara iko au mohuru! Batena ikamu! Mewali mepongka ide-ide, kupalehimokau, ina laona moanti Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi!" Tangana mololita nodo, Paulu motaronta awu hangko i hampina tanda kanapalehinda, 7hai meangka mpuumi lao i sou au ara i holana sou penombaa. Ampu sou iti, bara to Yahudi, agayana ia menomba i Pue Ala. Hangana Titius Yustus. 8Arami hadua tauna au motadulakoi sou penombaa au hungku i souna Titius, hangana Krispus. Ia hai ope-ope tinana, mepoinalaihe i Pue Yesu. Hai bosa to Korintu mampehadingi bambari au napahawe Paulu, alana mepoinalai worihe hai rariuhe. 9I tanga kaindi, Paulu moita mbulimi hambua pampetudungia. I lalu pampetudungia iti, Pue mouliangaa: "Ineeko langa, hai inee nupengkarooangaa mopahawe NgkoraKu i kota Korintu ide. 10Lawi Ikomi au mamporangaiko, hai Kukakiomi bosa tauna i kota ide au ina mewali taunaNgku. Bara ara hadua au ina mopatoa tayena irio ba mampopeahi-ahiko." 11Mewali, Paulu maida i Korintu hampare ini wulana kamahaena, hai mopaturo liliu tauna kana i Ngkorana Pue Ala. 12I tempona Galio mewali gubernur i tampo Akaya, hintuwumohe to Yahudi moewa Paulu. Paulu raanti i lindona gubernur, hai 13rasalai, rauli: "Tauna ide mopakanawo bosa tauna. Ia mopaturohe kana i rara menomba i Pue Ala, agayana apa au napaturoahe iti bara hintoto hai apa au teuki i Aturana Musa!" 14Hangko ina mehana Paulu, naulimi Galio: "To Yahudi! Ane tauna au nisalai iti mobabehi silaka ba babehiana au kadake ntepuu, sabarana mampehadingi popahawemi. 15Agayana popahawemi mokanai pea lolitana hai atura agamami. Mewali, ikamu au mourusi iti. Iko, lohena!" 16Roo indo, napopeangkamohe hangko i sou pobotusia. 17I raoa sou pobotusia iti, tauna bosa mohaka Sostenes, hadua tadulako sou penombaa, hai rapapahai. Agayana Galio bara mopailalu babehianda iti. 18Mahae mani Paulu maida i Korintu, hangko mepalakanari i halalu hampepepoinalaina. Roo indo, ia mengkahemi i kapala tahi lao i tampo Siria, hihimbela hai Priskila hai Akwila. Agayana hangko damanihe meangka, Paulu mampopegundi hampai weluana i boea Kengkrea, lawi ara dandina i Pue Ala. Hai moula adanda to Yahudi, ane hopomi tempo podandi, hangangaa ragundi weluanda. 19I polumaonda iti, mehupehe i kota Epesu, hai Paulu lao i sou penombaa hai mombepakana i lolita hai to Yahudi au teruhuhe inditi. Tauna iti merapi bona Paulu mahae haodi hihimbela hai ihira, agayana bara naunde. Nauri nodo, i peangkaana, nauliangaahe: "Ane napokana Pue Ala, ina mesule peana mai inde." Priskila hai Akwila maida liliuhe i Epesu, agayana Paulu mopaliliumi polumaona mesawi i kapala tahi lao i tampo Siria. 22Kahawena i kota Kaisarea, lao hampai Paulu i Yerusale motabe to Sarani au ara inditi, hangko laori i kota Antiokia i tampo Siria. 23Bahangkia kamahaena hihimbela hai halalu hampepepoinalaina i Antiokia, meangka mbulimi lao i tampo Galatia hai Frigia mopakaroho pepoinalainda tauna au mepoinalai i Pue Yesu inditi. 24I tempo iti, ara hadua to Yahudi au hawe i kota Epesu, hangana Apolo. Apolo iti rapoanaka i kota Aleksandria. Ia mapande molololita, hai moisa ihi Sura Malelaha. 25Apolo rapaturoa worimi tuntukanana Pue Yesu. Mewali, kahawena i Epesu, ia mololita hangko i laluna, mopaturoahe tauna tuntukanana Yesu i kanoto-notoana, nauri periuna pea Yohane au naisa. 26I tempo iti, napepongkami mololita i sou penombaanda to Yahudi hai bara ara kalangana. Karahadina Priskila hai Akwila lolitana Apolo iti, ihira mamporanga lao i sounda hai mopakanotoa mbulimi Ngkorana Pue Ala au bara mani naisa. 27Roo indo, Apolo motunggai lao i tampo Akaya. Hai halalu hampepepoinalaina i Epesu motulungi ia: mopakatuhe hambua sura lao i hangka to Saraninda i Akaya bona Apolo ratarima maroa. Mewali, kahawena Apolo i Akaya, paturona moanti ngkaya pewati i ope-ope tauna au mepoinalaihe i Pue Yesu anti kabulana laluna Pue Ala. 28Anti kamapandena mololita, Apolo monangihe to Yahudi i lalu pombehanainda i lindonda tauna bosa. Hangko i Sura Malelaha, Ia mopatongawa kaYesuna Datu Topehompo au nadandi Pue Ala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\