Suro 19

1Tangana Apolo i Korintu, Paulu mampolumaongi boea-boea au i bulu i tampo Galatia hai Frigia, hai roo indo mendaulumi lao i kota Epesu. Inditi ia mohidupa hai bahangkia topepoinalai. 2Napekunehe, nauli: "Aramokau molambi Inao Malelaha i tempomi mepoinalai?" Rahanai: "Oo. Bara mani, lawi bara mani kihadi kaarana Inao Malelaha iti!" 3Napekune mbuli Paulu, nauli: "Ane nodo, rariukau moula paturona hema?" Rahanai: "Moula paturona Yohane Toperiu." 4Hangko inditi, nauliangaahe Paulu: "Periuna Yohane iami tanda pampenosointa dosanta. Agayana i tempona Yohane meriu, ia mopahawe i to Yahudi bona mepoinalaihe i tauna au ina hawe i bokona, hangana Yesu." 5Karahadina lolitana, rariumohe i lalu hangana Pue Yesu. 6Paulu moonami tayena i tanoananda, hai mendaulu mpuumi Inao Malelaha mokuasaihe. Unga peahe mololita hai basanda tauna ntanina, hai mohowarahe lolita au hangko i Pue Ala. 7Kabosanda au nariu Paulu, kira-kira hampulo hai rodua tobalilo. 8Tangana Paulu i kota Epesu, ia mehupe liliu i sou penombaanda to Yahudi. I lalu talu wulana, ia mopaturo tauna au teruhu inditi, hai bara ara kalangana mopakanotoahe kana i poparentana Pue Ala bona rapoinalai. 9Agayana ara bahangkia tauna au matua lalunda au bara raunde mepoinalai. I lindonda tauna bosa, mosapuaka mpuuhe Paturona Pue Yesu. Ido hai Paulu mopalehimohe lao hihimbela hai bahangkia to Sarani i souna Tiranus. Souna Tiranus iti, mahile hai paka rapake nodo posikolaa. Alo-alona Paulu mepaturo inditi. 10Idomi bagona i lalu rompare, duuna ope-ope tauna i propinsi Asia mohadihe Ngkorana Pue, maroa to Yahudi maroa au bara to Yahudi. 11Pue Ala mowei kuasa i Paulu mobabehi tanda-tanda au metingkarai mpuu. 12Kehapiri lencona ba komono pea raanti i tomahai, batenda liliu maoha, hai meloho mpuuhe ope-ope seta au mampopeahi-ahihe. 13I tempo iti, ara wori i Epesu bahangkia topepakulii to Yahudi au molulumaohe i humalele kota mampopeloho seta au mampesuangi tauna. Hangko i olonda, ara pitu tobalilo, ope-opehe anana kapala tadulako menomba au rahanga Skewa. Hambela tempo, topepakulii iti mampetandakahe mokabelai hangana Pue Yesu bona mampopelohohe seta hangko i hadua tauna, rauli: "I lalu hangana Yesu au naanti Paulu, kipopelohoko!" 15Nahanai seta iti: "Ane Yesu kuisato, hai Paulu kuisa wori. Ikamu ide, ba hemakau pane baimokau mampopelohona!" 16Tauna au napesuangi seta iti unga pea melumpaki hai mohakahe. Bara rabuku moewa, lawi maroho mpuu. Melangkahe lao i raoa, agayana tauna iti mobelai liliuhe duunda mengkabela, lawi hampinda nahepa-hepami. 17Ope-ope tauna au maida i Epesu, maroa to Yahudi maroa au barahe to Yahudi, mohadimohe apa au mewali iti. Ido hai langahe, pane hangana Yesu rapomahile. 18Hangko inditi wori, bosa to Sarani mopangaku ngkaya babehianda au bara hintoto i lindonda tauna bosa. 19Bosa topangisa moanti sura-sura isanda, ragulu hai rahuwe i lindonda tauna bosa. Holona sura isanda iti ane raimba, kira-kira lima pulona sabuna doi pera. 20Mewali, hangko i pewalia au metingkarai iti, katetetambaia tauna au mampehadingi Ngkorana Pue, hai anti kuasana Ngkora iti, tetambai wori tauna au mepoinalai. 21Liumi au mewali iti, Paulu motunggai lao i tampo Makedonia hai Akaya, hai roo indo ina lao wori i kota Yerusale, nauli: "Roona i Yerusale, hangangaa laona i kota Roma." 22Hangko inditi, natudumohe rodua tauna au meula iria moiyoru lao i Makedonia. Hanganda, Timotiu hai Erastus. Paulu ara mani i propinsi Asia. 23I tempo iti, ara posisisala au mahile ntepuu i kota Epesu. Posisisala iti mewali anti paturona Pue Yesu. Node tuntukana: 24I kota Epesu iti, ara hadua tobalilo au mapande mobabehi parewa hangko i salaka, hangana Demetrius. Bagona iami mobabehi tambi-tambi hangko i salaka au nodo lenggena sou penombaa au rapake menomba i anitu towawine au rahanga Artemis. Hai hangko i bago iti, ia hai topobagona molambi ngkaya doi. 25Hambela tempo, ia mokakiomohe rangana au hampopobago hai topobago salaka au mapande, nauliangaahe: "Halalu, niisato, hangko i bagonta ide ngkaya ntepuu polambiata. 26Nauri nodo, niita hai nihadimi apa au nababehi hadua tauna au rahanga Paulu. Nauli Paulu iti, apa au nababehi manusia bona rapenombai bara ara kuasana. Anti pepaturona iti, bosahe tauna au meula i Paulu, hai bara pea i Epesu. I humalele propinsi Asia, batena nodo wori. 27Mewali, halalu, au tapokalanga ntepuu: inee deade bagonta ide barapi raunde tauna. Bara ido pea, agayana sou penombaata i anitu towawine Artemis barapi ina tepamahile, duuna hangana Artemis au makuasa mpuu barapi rabila. Lawi anitunta ide iami au rapenombai ope-ope tauna i Asia hai i humalele dunia." 28Karahadina lolitana Demetrius iti, rumpumohe hai monganga-ngangahe: "Toyami Artemis au tapenombai ikita to Epesu!" 29Posisisala iti hintulele duuna rame mpuu i humalele kota. Hangko inditi, laomohe tauna bosa mohaka Gayu hai Aristarkus. Gayu hai Aristarkus iti iami to Makedonia au mamporangai Paulu i polumaona. Rodua tauna iti rahakamohe hai raanti lao i sou poteruhua mahile i lalu kota. 30Paulu mampeinao lao hihimbela hai ihira mesua i lalu poteruhua mahile. Agayana halalu hampepepoinalaina mokonto bona inee lao. 31Ara worihe bahangkia tuana (himadana Paulu i propinsi Asia) au motudu tauna mouliangaa Paulu bona inee lao i poteruhua mahile. 32I tempo iti, rumihi karamenda tauna i poteruhua mahile. Arahe au manguli node, arahe au manguli nodo. Kabosanda tauna au teruhu iti barahe moisa apa pongkana pane teruhuhe. 33Arahe au manguli hadua to Yahudi au rahanga Aleksander au mewali pongkana posisalanda, lawi ia au rapopeangka to Yahudi mopahawe lolita i tauna bosa. Ido hai Aleksander moonami tayena mopakandiihe, lawi mampeinao mohowara notona. 34Agayana, i karaitana tauna bosa kaiana to Yahudi, monganga-nganga liliumohe rojaa kamahaena, rauli: "Toyami Artemis au tapenombai inde i Epesu!" 35Kamaroana, peisahe napakandii hadua totosae boea. Totosae boea iti mouliangaahe: "Halalu-halalu to Epesu! Bara ara hadua tauna au bara moisa boeanta ide au mokadipura sou penombaa anitu towawine Artemis hai mokampai watu au makuasa au manawo hangko i langi. 36Bara ara hadua au peisa mosapuaka iti. Ido hai hangangaa mandiike hampai, ineeke naanti kamamuna lalunta. 37Lawi tauna iti, niantimohe mai, agayana barahe mosilakai sou penombaata ba mopakoi hangana anitunta. 38Mewali, ane Demetrius hai rangana au hampopobago mampeinao mosalai ba hema-hema, batena rapahawe i tadulako boea. Lawi arami tempo au tepakanoto, hai i tempo iti tadulakonta peisa mampohuda-hudaa kara-karanta nodo au mewali ide. 39Mewali, halalu, ane ara mani kara-karami, kara-kara iti hangangaa rapohuda-hudaa i poteruhua moula atura topoparenta. 40Lawi apa au tababehi ide mewulungai mpuu. Peisake rarai topoparenta Roma. Ina rauli mopaarake peewa. Hai ane rarai mpuuke, apami au ina tauli, lawi bara ara pongkana pogombota ide." 41Karoona mololita, napopesulemohe ope-ope.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\