Suro 2

1Kahawena alo mahilenda to Yahudi au rahanga Alo Pentakosta, ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu mogulu mopahantobu. 2Unga peahe mohadi pomoni hangko i langi, nodo pewui himburu au kebuu. Pomoni iti rahadimi i humalele sou poteruhuanda. 3Hai moitamohe rore api au nodo dila, mangulele hai mengkatoa irihira hadua-hadua. 4Roo indo, ope-ope tauna iti nakuasaimohe Inao Malelaha, hai mepongkahe mololita i lalu ngkaya pakana basa au bara mani raisa, moula apa au napakanotoahe Inao Malelaha. 5Tempo iti, arahe bosa to Yahudi au maida i Yerusale hangko i humalele dunia. Ope-ope tauna iti mengkoruhe i Pue Ala. 6Karahadina tauna bosa pomoni au nodo himburu inona, teruhumohe hai wulihe, lawi mohadihe surona Pue Yesu mololita i lalu basanda hadua-hadua. 7Tingkara ntepuuhe, rauli: "Apa au mewali ide? Bara pae topololita iti ope-opehe to Galilea? 8Moapa hai tahadihe mololita i lalu basanta? 9Lawi arake hangko i tampo Partia, Media, Elam, hangko i Mesopotamia, Yudea hai Kapadokia. Arake au hangko i Pontus hai Asia, 10hangko i Frigia hai Pampilia, hangko i Masiri hai hangko i tampo Libia au hungku i kota Kirene. Arake au hawe hangko i kota Roma. Hantangake to Yahudi, hai ara worihe tauna ntanina au mesua agama Yahudi. 11Arake au mai hangko i tampo Kreta hai tampo Arabia. Ikita ope-ope mampehadingi pololitanda i lalu basanta haduduanta au mampololita tanda kuasa au nababehi Pue Ala." 12Tingkara hai wulimohe ope-ope, pane mombepekunehe hadua hai hadua, rauli: "Apari wei lempona ide?" 13Agayana ara worihe au moele-elehe, rauli: "Nalanguihe anggoro!" 14Hangko inditi, Peturu meangkami hihimbela hai rangana au hampulo hai hadua, nauli masisimbuku: "Halalu-halalu to Yahudi, hai ikamu au maida i Yerusale! Nipehadingi maroa, lawi apa au mewali ide, ina kupakanotoakau. 15Ikami ide, barangkai malangu nodo au niuli. Ide-ide bara mani tempo paenu lawi hangko tinti hahio madondo. 16Agayana apa au mewali ide iami pobagona Inao Malelaha irikami moula apa au napahawe nabi Yoel hangkoya, node: 17Nauli Pue Ala: 'I kahopoa dunia, Iko ina mowei InaoNgku i ope-ope tauna. Anami tobalilo hai anami towawine ina mohowara lolitaNgku. Anantomoanemi ina moita apa au Kupopaitaahe. Tosaemi ina mangipi apa au Kupopangipiahe. 18Hawe-hawe i hawiNgku, tobalilo ba towawine, ina Kuweihe InaoNgku i alo iti, hai ihira ina mohowara lolitaNgku. 19Ina kupopaitaakau au metingkarai i langi hai tanda kuasa i dunia, nodo wahe hai api hai rambu au moramuku. 20Hangko damani hawe alo pobotusina Pue, alo ina mewali makaindi, hai wula ina mewali malei nodo wahe. 21I tempo iti, hema-hema au meraroa i Pue batena tehoremahe hangko i huku dosanda.' " 22Hai napaliliumi Peturu lolitana, nauli: "Halalungku to Yahudi! Nipehadingi apa au kuuliangaakau ide. Au kutunggai iami Yesu to Nasare. Ia pea au napilei hai napakanoto Pue Ala mewali TopobagoNa au Malelaha. Iti niisa lawi anti kuasana Pue Ala, Pue Yesu mobabehi ngkaya tanda kuasa hai tanda au metingkarai i olomi. 23Yesu iti rahuhu irikamu, hai nipapate, nihuhu i tauna au kadake bona rapaku i kau. Agayana au mewali iti, batena moula apa au napakanoto amimi Pue Ala, lawi naisa Pue Ala apa au hangangaa ina mewali. 24Ikamu mopapate Yesu, agayana Pue Ala mopatuwo hule. Ia mokabaha wataNa hangko i kuasa kapate, lawi bara mpuu peisa mate liliu. 25Lawi arami lolitana Datu Daudi hangkoya kana i Yesu au manguli: 'Kuita, batena Pue au mamporangaiNa. Bara ara au Kupokalanga, lawi Pue au motulungiNa. 26Ido hai matana mpuu laluNgku, hai Kutoya liliuKo, Pue. MasilolongaNa mampegiaKo. 27Lawi bara ina Nupogiangaa inaoNgku maida i paidaa tomate, wataNgku bara ina Nupogiangaa i lalu talumba duuna magoro, lawi Iko HawiMu au Malelaha. 28NutudungiamoNa rara ngkatuwo. Ina rumihi mpuu kamatanaNgku i tempoKu ara hihimbela hai Oyo.' " 29Hangko inditi, napaliliumi Peturu lolitana, nauli: "Halalu-halalu, kuuliangaakau i katou-touana, bara watana haduduana au natunggai Daudi i lolitana iti. Lawi umanta Daudi, matemi hai ratawu. Talumbana taisa mani hawe ide-ide. 30Daudi iti, hadua nabi au moisa ami apa au ina nababehi Pue Ala. Naisa kaarana podandina hai posumpana Pue Ala iria au manguli: hadua hangko i pemuleamu ina Kuangka Kupopohuda mewali datu. Mewali, ido hai Daudi mampopaisa ami katuwona hule Datu Topehompo, nauli: 'Ia bara rapogiangaa i paidaa tomate, hai wataNa bara rapogiangaa i lalu talumba duuna magoro.' 32Yesu au natunggai Daudi i lolitana iti. Lawi Iami au napatuwo hule Pue Ala. Ikami ide mewali sabiNa, lawi kiita mata katuwoNa hule. 33Pue Ala moangkami Yesu Napopohuda i pohudaa au teadai tanda i koanaNa. Hai hangko indo, Pue Ala Umanta mowei i Yesu Inao Malelaha nodo au Nadandi. Mewali au niita hai au nihadimi inona, mewali anti kuasana Inao Malelaha au naweingkai Yesu. 34Mewali, halalu, bara mpuu watana haduduana au natunggai Daudi hai lolitana. Lawi bara woya Daudi au tuwo hule hai mengkaore lao i suruga. Agayana nauli Daudi: Pue Ala mouliangaa Ampuku: 'MohudamoKo tanda i koanaNgku, 35duuna Kupopengkoruhe ope-ope iwaliMu Irio.' " 36Hangko inditi, napahopomi Peturu lolitana, nauli: "Mewali, ido hai ikamu to Yahudi, hangangaa nipakanoto i lalumi apa au kuuli ide: Yesu au nipaku i kau, Iami au napilei Pue Ala mewali Amputa hai Datu Topehompo." 37Karahadina tauna bosa lolitana Peturu iti, tebalikimi lalunda, hai mekunehe i Peturu hai i surona Pue Yesu au ntanina, rauli: "Ane nodo, apami au hangangaa kibabehi?" 38Nahanai Peturu: "Hangangaa menosokau hadua-hadua hangko i dosami, hai hangangaa rariukau i lalu hangana Yesu Kerisitu. Ane nodo, Pue Ala ina moampungi dosami, hai Naweikau Inao Malelaha. 39Lawi dandina Pue Ala ide rawei irikita hai i pemuleanta duuna hawe-hawe i tauna ntanina au karao tamponda. Dandina Pue Ala ide, batena mewali kiranda ope-ope tauna au nakakio Amputa Pue Ala mewali taunaNa." 40Bara iti pea au nauli Peturu, agayana ngkaya mani au napololita. Ia mopaturohe tauna bosa hai napopaingaahe, nauli: "Menosomokau! Ineekau mampeulai tauna au kadake au tuwohe i tempo ide, bona datikau molambi pehukuna Pue Ala au ina morumpahe!" 41Bosami tauna au mepoinalaimohe i lolitana Peturu, pane moantihe watanda rariu. I alo iti, kabosana tauna au mepoinalai i Yesu, tetambaimi kira-kira talu sabuna. 42Roo indo, bosa tauna au hangko mepoinalai i Yesu mampehadingi paturonda surona Pue Yesu, hai teruhu liliuhe. Maande sambelahe, mokira-kirahe roti anti pokatuinaonda Pue Yesu, hai mekakaehe. 43Surona Pue Yesu mobabehihe ngkaya tanda kuasa hai tanda au metingkarai. Ido hai tingkara mpuuhe tauna bosa. 44Hintuwumohe ope-ope au mepoinalai i Yesu. Anu-anunda rapoparewa sambela. 45Arahe i olonda au mampobalu ihi sounda, hai holona rakira-kira i hangka ranganda au barahe nakaarai. 46Alo-alona teruhuhe i Souna Pue Ala. Mokira-kirahe roti anti pokatuinaonda Pue Yesu, hai maande sambelahe i sounda i lalu katana-tana moula kabulana lalunda. 47Motoya liliuhe Pue Ala, hai rapokatanahe ope-ope tauna. Alo-alona katetetambaiarihe, lawi Pue motambaiahe tauna au molambi katuwo maroa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\