Suro 20

1Karoona posisisala i Epesu, Paulu mogulumohe tauna au mepoinalai i Yesu hai mopakaroho lalunda. Roo indo, mepalakanami hai napaliliumi polumaona lao i tampo Makedonia. 2I polumaona iti, ia mosondakihe to Sarani, hai mopahaweahe ngkaya lolita bona maroho lalunda. Hangko inditi, lao wori i tampo Akaya, tamponda to Yunani, 3hai maida inditi talu wulana kamahaena. Liumi talu wulana, napeinao mesawi i kapala tahi mesule lao i tampo Siria. Agayana ara bambari au manguli kaarana tunggaianda to Yahudi mopapate. Ido hai nauli laluna Paulu: "Agina mesulena moliu i tampo Makedonia." Mewali, lao mpuumi i Makedonia. 4I polumaona iti, ara wori bahangkia rangana au lao sambelahe hai ia. Hanganda, Sopater anana Perus au hangko i Berea, Aristarkus hai Sekundus au hangko i Tesalonika, hai Gayu au hangko i Derbe. Ara wori Timotiu, Tikikus hai Tropimus, ope-opehe to Asia. 5Mewali, hangko i tampo Makedonia, ihira iti moiyorumohe pane ikami, hai rapegiangkai i kota Troas. 6Liumi alo mahilenda to Yahudi au rahanga Posusaa Roti au Bara Raragii, mesawi mbulimongkai i kapala tahi mopalehi kota Pilipi. Hopomi lima alona, mohidupa hulengkai hai rangangki i Troas, hai inditi maidangkai haminggu kamahaena. 7Kaindimi i alo Minggu, mogulumongkai maande sambela hai halalu hampepepoinalaingki i Troas i pokatuinaongki kapatena Pue Yesu. Paulu mepaturo hai mololita duuna mahae wengi, lawi tunggaiana kahalona meangka. 8Sou poteruhuangki iti mapangka, hai teruhungkai i lincu au i wongko ntepuu. Ngkaya hulo rahuwe. 9I poteruhuangki iti, ara hadua anantomoane, Eutikus hangana, au mohuda i sungkeke. Sungkeke iti katalu usuna hangko i tampo. Tangana Paulu mololita, maleluemi anantomoane iti hai leta, ido hai manawomi i tampo. Mendaulumohe rangana lao moangka, agayana matemi. 10Mendaulu worimi Paulu hangko i sou lao mokalapui anantomoane iti, nauli: "Ineekau langa, tuwo pea." 11Roo indo, mengkahe hulemi Paulu lao i wongko mobise-bise roti, hai maande sambelahe. Mololita mbuli Paulu hawe mabaa, hangko meangkari. 12Ane anantomoane au manawo inona, tuwomi, ido hai matanahe rangana au moanti lao i souna. 13Moiyorumongkai mampesawii kapala tahi lao i kota Asos, bona kipohidupaa Paulu inditi. Iti au naatoro ami Paulu, lawi napeinao molumao lao i Asos. 14Mohidupa mpuumongkai i Asos, hai mesawimi Paulu hihimbela hai ikami lao i kota Mitilene. 15Hangko inditi, kipaliliumi polumaongki, hai kahalona hawemongkai i tampo au mombehambali hai lewuto Kios. Karombengina hawemongkai i lewuto Samos, hai hangalo hangko indo hawengkai i kota Miletus. 16Paulu mopakanoto kadangki hampai mehupe i kota Epesu dati gagangkai mahae i propinsi Asia. Ia mampeinao mopaholiga polumaongki, lawi naunde hawe i Yerusale hangko damani hawe alo mahile au rahanga Pentakosta. 17Hangko i Miletus, Paulu mopakatumi bambari lao i Epesu, bona tadulakonda to Sarani au ara inditi maihe mampohidupaa. 18Hawemohe i Miletus, Paulu mouliangaahe: "Halalu-halalu, niisa mpuu noumba poantiku hihimbela hai ikamu. Hangko i nguru-nguruna i kahawengku i propinsi Asia duuna ide-ide, 19mengkaiwoina i lalu pobagongku i olomi. Hai bosa belana moteriana i pampopolumaongku bagona Pue inde. Hai ngkaya wori kapari au kuhumba hangko i tunggaianda to Yahudi au mampeinao mopapatena. 20Niisa halalu kadangku langa mopahaweakau hinangkana au mobundu i lalu katuwomi. Kupaturokau halalu, maroa tangami teruhu node, maroa i soumi. 21Kupopainga liliukau, maroakau to Yahudi maroakau au bara to Yahudi, bona menosokau hangko i dosami hai mepoinalaikau i Amputa Pue Yesu. 22Ide-ide ina laona i Yerusale moula hawana Inao Malelaha iriko. Bara kuisa ba apa au ina mewali i watangku inditi. 23Agayana ide kuisami: i ope-ope boea au kupolulumoungi, Inao Malelaha mopakanoto batengku ina rahaka hai molambi kapari. 24Kehapiri nodo, bara mpuu kupaiyoru watangku bona kuparoo bago au napoinalaiana Pue Yesu. Pobagongku ide, mopahawe Ngkora Marasa au mopatongawa kabulana laluna Pue Ala irikita. 25Mewali, halalu, kusondakikau hangkoya hai kupopaisaamokau kana i poparentana Pue Ala. Agayana manotomi i lalungku, kadangkupi ina niita. 26Ido hai kupakanotoa amimokau alo ide: ane arakau au molambi rugi, barapi salangku. 27Lawi barana langa mopahaweakau ope-ope tunggaiana Pue Ala irikita. 28Maroa-roakau datikau madosa, hai nikadipura maroa ope-ope to Sarani au napoinalaiakau Inao Malelaha. Hangangaa nikadipurahe, nodo hadua toporewu mamporewu dimbana, lawi Anana Pue Ala mate mobayari huku dosanda bona ihira mewali taunana Pue Ala. 29Kuisa mpuu halalu, ane paduna hangko inde, batena ina hawehe tauna au kadake au mampopeahi-ahi tauna au niporewu iti, nodo serigala mampopeahi-ahihe dimba. 30Mainga-ingakau lawi ara worihe tauna i olonta au ina mopawuli tauna au mepoinalai i Yesu bona raanti hihimbela hai ihira i rara au mepakanawo. Nikatuinao, halalu, i lalu talu parena, barana mengkaroo mopaturokau hadua-hadua, maroa mabaa maroa kaindi, hai bosa belana molelea owai matangku moteriahikau. 32Ide-ide, halalu, mekakaemona i Pue Ala bona Ia pea au mokadipurakau. Kuweikau lolita bona mampeulai liliukau Ngkorana Pue au mopakanotoake kabulana laluna Pue Ala irikita. Lawi Pue Ala pea au makuasa mopakaroho lalunta hai moweike pewati au Napasilolonga amimi i tauna au Napatani mewali anaNa au malelaha. 33Bara kupokaelu anu-anuna tauna ntanina nodo salaka, bulawa ba hampi. 34Bona niisa halalu, mobagona hai tayengku haduduangku, bona kubuku meholo hinangkana au kiparaluu. 35I paka-pakana, kupopaitaamokau kanoumbata hangangaa mobago motulungi ranganta au bara rabuku. Nikatuinao liliu lolitana Pue Yesu au manguli: 'Morasimi tauna au mokira pane tauna au motarima.' " 36Karoona Paulu mololita, molingkudumi hihimbela hai ope-ope rangana au hangko i Epesu, hai mekakaemohe. 37Moteriamohe ope-ope mokalapui Paulu, rauliangaa: "Maroa-roako i rara." 38Au mopakasusa ntepuu lalunda, lolitana Paulu au mouli barapi ina raita. Hangko inditi, Paulu raporangai duuna mesawi i kapala tahi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\