Suro 5

1Ara wori tohamboko au mampobaluhe tamponda. Hangana tobalilo Ananias. Hangana towawinena Sapira. 2Karoonda mampobalu tamponda, Ananias laomi mohuhu hantanga hangko i doi holona i surona Pue Yesu, nauli: "Idemi ope-ope doi holo tampoku." Agayana hantanga holona nawoliri. Babehia iti, rapokana sambela hamboko. 3Ido hai nauli Peturu i Ananias: "Datu Tokadakemi au mokuasai lalumu! Mampodongkoako Inao Malelaha, lawi nuuli doi holona tampomu nuhuhumi ope-ope, agayana hantanga nuwoliri! 4Hangko damani nupobalu tampo iti, oyo mpuu ampuna. Hai ane nupobalumi, oyo wori ampuna holona. Nupakanoto haduduamu hangkia au nupopenomba. Mewali, noumba pane ara tunggaiana lalumu mobabehi nodo? Bara manusia au nudongkoki. Pue Alari au nudongkoki!" 5Kanahadina Ananias lolitana Peturu, madungkami hai liliu mate. Ope-ope tauna au mohadi apa au mewali, langa mpuuhe. 6Hangko inditi, bahangkia tobalilo mobungkuhi watana Ananias moula adanda to Yahudi, pane rakowa lao ratawu. 7Kira-kira talu jaa hangko inditi, hawe worimi towawinena Ananias i Peturu. Agayana bara woya naisa apa au mewali inona. 8Nauli Peturu iria: "Uliangaana, tampomi au nipobalu, ba ide mpuumi holona ope-ope?" Nahanai Sapira: "Iti mpuumi ope-ope." 9Nauli Peturu: "Moapari hai hampepekirikau hamboko i babehiami iti? Ba nipeinao pae mampetandaka Inaona Pue? Peita! Tauna au hangko roo motawu tobalilomu, oloumohe i baba. Oyo ina rakowa wori lao ratawu." 10Kanahadina lolitana Peturu, madungka worimi towawinena hai liliu mate. Kahawenda tauna au motawu Ananias, moita worimohe towawinena mate. Liliu rakowa lao ratawu i hola talumbana tobalilona. 11Mewali, ope-ope tauna au mepoinalai i Pue Yesu au maida inditi hai tauna ntanina wori, langa mpuumohe mohadi apa au mewali iti. 12Surona Pue Yesu mobabehihe ngkaya tanda au metingkarai i olonda tauna bosa. Ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu, hampepekirihe teruhu i Tambale Salomo i Souna Pue Ala. 13Tauna au barahe mepoinalai i Yesu, barahe bai meguluki hihimbela hai ihira. Agayana nauri nodo, ope-ope topepoinalai rabila mpuuhe tauna bosa. 14Katetetambaia tauna au mepoinalai i Pue Yesu, maroa tobalilo maroa towawine. 15Ngkaya tanda kuasa au rababehi suro iti, ido hai bosa tomahai raantihe mai hai alenda rapopaturu i wiwi rara. Mobabehihe nodo lawi raharunga ane Peturu moliu inditi, nau bao-baona pea kana i watanda, hangangaa maohahe. 16Mewali, mokoloromohe tauna hangko i boea-boea au hungku, laohe i kota Yerusale moanti halalunda au mahai hai tauna au napesuangi seta. Ope-opehe rapakaoha. 17I tempo iti, Tadulako Menomba Mahile hai rangana au mampeulai paturonda to Saduki, mahina mpuuhe i surona Pue Yesu. Ido hai mampopeahi-ahihe. 18Surona Pue Yesu iti rahakamohe hai rataha i lalu tarunggu. 19Kaindi iti, hawemi hadua malaekana Pue mobungkahi baba tarunggu hai moantihe lao i raoa. Nauliangaahe malaeka iti: 20"Laomokau i Souna Pue Ala, nipahaweahe tauna bosa ope-ope kana i Ngkora Ngkatuwo." 21Mewali, madondo-dondo, lao mpuumohe i Souna Pue Ala hai mepaturohe. Tanganda mepaturo, Tadulako Menomba Mahile hai rangana mokakio ope-ope tadulakonda to Yahudi bona teruhu i Pogombo Mahile to Yahudi. Mogulu mpuumohe ope-ope, hai ratudu tauna laohe mangala surona Pue Yesu au i lalu tarunggu bona raanti i lindonda. 22Agayana kahawenda au ratudu iti i tarunggu, barahe ara rahumba! Mesulemohe i tadulakonda, rauli: 23"Kahawengki i tarunggu, kiita baba tarunggu mia-mia tetuko hai tegili. Hai surodado inditi, ara manihe mokampai baba. Kibungkahimi baba, bara ara hadua tauna kihumba i lalu!" 24Karoonda tadulako surodado topokampai Souna Pue Ala hai kapala-kapala tadulako menomba mohadi bambari iti, wulimohe. Bara raisa kaiumbanda suro iti. Hai langamohe kana apa au ina mewali. 25Hangko inditi, hawemi hadua tauna mouliangaahe: "Nipehadingi! Tauna au nitarunggu, aramohe mopaturo tauna bosa i Souna Pue Ala!" 26Ido hai laomi tadulako surodado hihimbela hai rangana i Souna Pue Ala mangala suro iti. Suro iti, barahe hampai rakakarumpui ba rapapahai, lawi langahe surodado i tauna bosa datihe rawatui. 27Mewali, suro iti raantimohe i lindonda tadulako. Tadulako Menomba Mahile mekunemi irihira, nauli: 28"Kikontomokau hangkoya, ineekau mepaturo mokabelai hangana Yesu. Peita au nibabehi! I humalele kota Yerusale bosa tauna mampehadingi paturomi iti! Ba nipehangu ikami au masala i karapapatena tauna iti?" 29Peturu hai surona Pue Yesu au ntanina mohanaihe, rauli: "Bara hawana manusia au kipeulai, agayana hawanari Pue Ala; batena iti au kipeulai. 30Yesu au nipapate, nipaku i kau mombehape. Agayana Pue Ala au rapenombai toiyorunta hangkoya mopatuwo hulemi Yesu 31hai Naangka Napopohuda tanda i koanaNa, pane Nawei kuasa mewali Tadulako hai Topehorema, bona ikita to Yahudi peisa menoso hangko i dosanta hai molambi peampungi. 32Ikami idemi sabina hinangkana iti, ikami hai Inao Malelaha au nawei Pue Ala i ope-ope tauna au mengkoru i hawaNa." 33Karahadina tadulakonda lolitanda iti, rumpu ntepuuhe, hai mampeinaohe mopapate surona Pue Yesu iti. 34Agayana ara hadua hangko i olonda tadulako iti, hadua to Parisi au rahanga Gamaliel. Gamaliel iti, guru agama au rabila ope-ope tauna. Meangkami Gamaliel motudu tauna moantihe suro iti lao hampai i raoa. 35Roo indo, ia mopahawe lolitana, nauli: "Halalu-halalu to Yahudi! Nipekiri maroa, ba apa au hangangaa nibabehi i tauna iti. 36Lawi bahangkia parena liu, ara hadua tobalilo au rahanga Teudas au mopahawe kaiana tauna au makuasa. Mewali, bosa tauna meula iria, ba arahe kira-kira iba atuna. Agayana kahopoana ia rapapate, hai topeguruNa mahawuhe, alana barapi mewali tunggaianda. 37Hambela wori, i tempona ope-ope tauna tanganda raimba topoparenta, ara hadua to Galilea, hangana Yudasi. Ia wori moanti bosa tauna moewa topoparenta. Agayana bara mahae rapapate, hai topeguruna mahawu worihe. 38Mewali, halalu, ide pea lolitangku: ineehe nipopoapa topeguruna Yesu iti. Agina nipogiangaahe. Lawi ane hangko i manusia pea paturonda hai tunggaianda, ina tunahe. 39Agayana ane hangko i Pue Alari, barahe peisa ninangi. Lawi ane niewahe, himbela peakau moewa Pue Ala." Mewali, lolitana Gamaliel iti ratarima tadulako. 40Roo indo, suro iti rakakio hulemohe hai rapapahaihe, rauli: "Ineemokau mopaturo tauna mokabelai hangana Yesu!" Hangko indo, rakabahamohe. 41Suro iti padumohe mopalehi poteruhuanda. Matana mpuu lalunda, lawi napatepakahe Pue Ala rapopeahi-ahi hai rakakabosai anti peulanda i Yesu. Mewali, karapapahainda iti, raimba pea pebila. 42Alo-alona i Souna Pue Ala ba i sou ntanina, mopahawe liliuhe Ngkora Marasa kana i Yesu, Datu Topehompo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\