Suro 7

1Mekunemi Tadulako Menomba Mahile i Setepanu, nauli: "Ba tou mpuu apa au rauli iwalimu iti?" 2Nahanai Setepanu: "Uma-uma, halalu-halalu! Nipehadingi wongkoya hampai lolitangku! Hangkoya, toiyorunta Burahima maida i tampo Mesopotamia. Hangko damani melimba lao i kota Haran, Pue Ala au mahile kuasaNa hawe i toiyorunta iti, 3Nauliangaa: 'Nupalehimi tampomu hai halalumu. Laomoko i tampo au ina Kutudungiaako.' 4Ido hai Burahima mopalehi tamponda to Kasdim lao i kota Haran. I kota Haran iti, matemi umana Burahima. Hai roo indo, Pue Ala motudu mbulimi Burahima melimba i tampo ide, au tapaidaimi ide-ide. 5I tempo iti, bara ara tampo au rawei Burahima, batena hamposoungaa pea. Agayana Pue Ala modandimi i Burahima, Nauli: 'Tampo Kanaa ina Kuweiko hawe-hawe i pemuleamu.' I tempo iti, bara mani ara anana. 6Agayana nauli Pue Ala i Burahima node: 'Pemuleamu ina maida i tamponda tauna ntanina. Ihira ina rapohawihe ampu boea i tampo iti hai ina rapopeahi-ahihe i lalu iba atuna parena. 7Agayana roo indo, ina Kuhuku ampu boea au mampohawi pemuleamu, hai pemuleamu ina paduhe hangko i tampo iti mai menomba Iriko i tampo Kanaa ide.' 8Hangko indo, Pue Ala mopakanoto dandiNa i Burahima hai hambua tanda. Ia motudumi Burahima hai anana bona ratile. Mewali, Isaki anana Burahima ratilemi i alo kaualu hangko i karapoanakana. Nodo wori, Isaki motile Yako anana. Hai Yako motile anana au hampulo hai rodua. Hai ihira iti au mewali toiyorunta." 9Nauli mbulimi Setepanu i tadulako iti: "Toiyorunta itihe mahina i Yusupu halalunda, ido hai rapobalumi bona rapohawi i tampo Masiri. Agayana Pue Ala mamporangai Yusupu, 10hai kahopoana Nakabahami hangko i ope-ope kamaparina. Pue Ala mowei kapande iria au mopamatana laluna Pirao, datu i tampo Masiri, alana Pirao moangka ia mewali gubernur i tampo Masiri hai topohawa i lalu souna. 11Roo indo, hawemi rimi mahile i humalele tampo Masiri hai i tampo Kanaa. I tempo iti, bosa tauna mantodiha, hai toiyorunta wori barapi ara paandenda. 12Hangko inditi, nahadi Yako, ara pare bae au rapobalu i tampo Masiri. Ido hai natudumohe anana, toiyorunta, lao i Masiri meholo paandenda. Itimi polumaonda au nguru-nguruna. 13Kalaonda i karombelana, Yusupu mopakanotoahe kaianami halalunda. I tempo iti hangko naisari Pirao kahemanda halaluna Yusupu. 14Roo indo, Yusupu mopakatu bambari lao i Yako umana, naperapi bona ia hai tinana melimbahe lao i tampo Masiri. Kabosanda tauna au melimba lao i Masiri, pitu pulona hai lima. 15Mewali, melimbami Yako i tampo Masiri, hai maida inditi duuna mate. Nodo wori ope-ope anana. 16Agayana buunda raanti hule i boea Sike i tampo Kanaa hai ratawu i lalu talumba au naholo Burahima hangko i pemuleana Hemor. 17Mahae-hae hangko indo, hawe pea tempona Pue Ala mopabukei dandiNa i Burahima. Memule-mulehe toiyorunta i tampo Masiri duuna bosa mpuuhe. 18Kahopoana, ara hadua datu au moparenta i tampo Masiri au bara moisa kahemana Yusupu. 19Datu iti mopakasusa katuwonda toiyorunta hangkoya hai mampopeahi-ahihe. Natudumohe motende analeinda bona mate. 20I tempo iti, mesupami Musa. Musa iti, hadua anangkoi au makara ntepuu. Talu pea wulana raporanga i lalu souna tosaena, hai roo indo, ratendemi. 21Anangkoi au ratende iti, naalami anantowawinena Pirao hai nakadipura nodo anana haduduana. 22Anti kanakadipurana, Musa rapaguru i hinangka kapandenda to Masiri, alana makuasa mpuu i pololitana hai i poantina. 23Handami iba pulona parena tinuwuna, arami tunggaiana Musa mosondaki hangka to Yahudina. 24I tempo iti, moitami hadua to Yahudi au napapahai hadua to Masiri. Laomi Musa mamperurui halaluna duuna mopapate to Masiri iti. 25Nauli laluna Musa, hangangaa raisa halaluna kaiana au Napilei Pue Ala mokabahahe hangko i karapohawinda. Katouana bara raisa. 26Kahalona, Musa moita worimi rodua to Yahudi au mombetie. Anti kanapeinaona mopahintuwuhe, ido hai nauliangaahe: 'Moapa hai mombetiekau? Ikamu topohalalu.' 27Agayana hadua au mopapahai rangana mohumbanga Musa, nauliangaa: 'Hema au moangkako mewali tadulako au mobotusi kara-karangki? 28Ba nupeinao wori mopapatena, nodo kanupapatena to Masiri imaindi?' 29Kanahadina Musa tewungkehimi babehiana, melangkami hangko i tampo Masiri lao maida i tampo Midian. Inditi, motambi hai mopaara rodua anana. 30Iba pulona parena hangko indo, hawemi hadua malaeka mampohidupaa Musa i pada wungi hungku i Bulu Sinai. Malaeka iti mesupa nodo api au rore i lalu binti manu. 31Tingkarami laluna Musa moita api iti, ido hai laomi nahungkuki napeinao moisa ba apa. Unga pea, nahadimi wotuna Pue Ala au manguli: 32'Ikomi Pue Ala au rapenombai toiyorumu. Ikomi Pue Ala au rapenombai Burahima, Isaki hai Yako.' Kanahadina Musa wotu iti, moradami anti kalangana, hai barapi bai moparesa api au rore iti. 33Roo indo, nauli mbulimi Pue Ala i Musa: 'Nuwosui kandupamu, lawi tampo au nupeangkai ide, tampo au malelaha lawi meangkako i lindoKu. 34Kuitami pantodihanda anaNgku to Yahudi i tampo Masiri. Kuhadimi peraroanda. Ido hai mendauluNa mai mokabahahe. Mewali maiko. Kutudumoko lao hule i tampo Masiri, bona nukabahahe to Yahudi.' " 35Napaliliumi Setepanu lolitana i tadulako itihe, nauli: "Mewali, Musa au rasapuaka to Yahudi hangkoya, iami au natudu Pue Ala mesule lao mokabahahe. Nguru-nguruna to Yahudi iti manguli i Musa: 'Hema au moangkako mewali tadulakongki au mobotusi kara-karangki?' Agayana kahopoana, iari au nakakio Pue Ala i tempona hadua malaeka mololita iria hangko i lalu binti manu au rore. Iami au naangka Pue Ala mewali tadulakonda to Yahudi au mokabahahe hangko i karapohawinda. 36Musa iti au moanti to Yahudi hangko i tampo Masiri, hai au mobabehi ngkaya tanda kuasa hai tanda au metingkarai i tampo Masiri, i Tahi Malei hai i pada wungi i lalu iba pulona parena. 37Hai Musa wori au mopahawe lolita ide i to Yahudi, nauli: 'Pue Ala ina moangka hadua hangko i halalumi. Ia ina Napopewali nabi nodo iko ide.' 38Musa iti au mokampaihe to Yahudi au bosa i pada wungi. Ia hihimbela hai toiyorunta hangkoya, hai ia wori au mohadi lolitana malaeka i Bulu Sinai. Iami au motarima Ngkora Ngkatuwo hangko i Pue Ala bona rapahaweake duuna ide-ide. 39Agayana, nauri nodo, toiyorunta hangkoya barahe mounde mengkoru i Musa. Mosapuakamohe petadulakoina, rauli: 'Agina mesule peamoke lao i tampo Masiri.' 40Mewali, ido hai laomohe i Haruni, wutuna Musa, rauliangaa: 'Babehiangkai lengge ba apa pea au peisa tapenombai, bona lengge itimi au mewali tadulakonta. Lawi barapi kiisa apa au mewali i Musa au moantingkai mai hangko i tampo Masiri hangkoya.' 41Hangko inditi, mobabehimohe hambua ana japi hangko i bulawa. Lengge au rababehi iti, rapenombai hai rasambalea binata. Mosusamohe motoya apa au rababehi hai tayenda. 42Ido hai Pue Ala mopalehimohe hai mampogiangaamohe menomba i betue i langi. Iti mewali moula lolitana Pue Ala au teuki i lalu sura nabi-nabi, node: 'Ikamu to Yahudi! Barari Iko au nisambalea binata au nipopenomba tangami i pada wungi i lalu iba pulona parena. Agayana ngkaya pakana anitu au nipenombai. 43Au nianti-anti iami sou paidaana anitu Molok hai mpinowali au molengge betue Repan. Lengge itimi au nibabehi bona nipenombai. Ido hai ina Kupogiangaa mpuukau ratawani, duuna raantikau hawe i tanda orupena kota Babeli.' " 44Hangko inditi, Setepanu mopaliliumi lolitana, nauli: "Tanganda toiyorunta i pada wungi, Pue Ala motudumi Musa mobabehi Bambaru Penombaa au peisa rabubungkahi hai raanti-anti iumba pea kalaoanda. Bambaru Penombaa iti mewali tanda kaarana Pue Ala i olonda to Yahudi, hai rababehi moula apa au napopaitaa Pue Ala i Musa. Mewali, Bambaru Penombaa iti raanti-anti liliu toiyorunta hangkoya tanganda i pada wungi. 45Mahae-hae, matehe toiyorunta i tampo au boa, hai Bambaru Penombaa iti raanti liliu ananda mesua i tampo Kanaa ide. Roo indo, Yosua moantimohe toiyorunta mampemala tamponda au tapaidai ide-ide. I tempo iti, Pue Ala mampopeloho ampu boea i tampo Kanaa. Hai Bambaru Penombaa to Yahudi ara mani i olonda duuna hawe i tempona Datu Daudi. 46Daudi mopakatana laluna Pue Ala, hai merapi i Pue Ala bona rapatepaka moaro sou penombaa i Pue Ala au napenombai Yako hangkoya. 47Agayana barari Daudi au moaro souna Pue Ala. Anana au rahanga Salomo, iari au moaro. 48Halalu-halalu, melumbu kuasaNa Pue Ala hangko i ope-ope au rapenombai. Ia bara maida i sou au nababehi manusia. Lawi i lalu sura nabi hangkoya, ara lolitana Pue Ala au teuki node: 49'Langi iami pohudaaNgku, hai dunia pepangkaaKu. Sou apa au nipeinao niaroaNa? Iumba sou au hintoto Kupaidai? Bara ara. 50Lawi Iko au mampopewali hinangkana!' " 51Napahopomi Setepanu lolitana i tadulako agama, nauliangaahe: "Rumihi pengkabatumi halalu hai rumihi pembongomi! Rumihi pengkantulimi mampehadingi lolitana Pue Ala! Ikamu himbela hai toiyorunta hangkoya, lawi mosapuaka liliukau Inao Malelaha. 52Ope-ope nabi hangkoya rapopeahi-ahi toiyorunta. Hai toiyorunta mopapate worihe suro-surona Pue Ala au mouli kaina hawena Tuduana Pue Ala au manoto, iami Yesu. Hai ide-ide, ikamu au mampobalu Tuduana Pue Ala i iwaliNa. Ikamumi au mopapate Yesu. 53Nidokomi hawana Pue Ala au rapahawe malaeka i toiyorunta, agayana bara nipeulai." 54Karahadina tadulako iti lolitana Setepanu, rumpu mpuumohe hai koi inaonda. 55Agayana Setepanu nakuasaimi Inao Malelaha, hai mengoami i langi. Naita mpuumi peawana Pue Ala, hai naita wori Yesu meangka tanda i koanana Pue Ala. 56Nauli Setepanu: "Peita! Kuita langi tebungkahi hai Ana Manusia meangka tanda i koanana Pue Ala!" 57Roo indo, tadulako agama iti motabungimohe talinganda, hai mongangahe masisimbuku dati rahadi lolitana. Unga pea lao sambelahe mohaka ia 58radii lao i raoa kota bona rawatui. Tauna au mosalai Setepanu iti, mowosuimohe badunda bona moalahe watu hai meweduhe. Badunda rawei hadua tobalilo au rahanga Saulu bona nakampai. 59Tangana Setepanu rawatui, meraroami, nauli: "Pue Yesu, tarimamide inaongku!" 60Roo indo, molingkudumi, nauli masisimbuku: "Pue, ineehe Nuhuku anti dosanda ide." Karoona mololita nodo, matemi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\