Galatia 3

1Ntuli mpuukau, halalu to Galatia! Moapari hai nipogiangaahe tauna mopakanawokau, alana barapi nipeulai paturo au tou? Manoto mpuu paturongku hangkoya irikamu au mopakanotoakau tunggaiana Yesu Kerisitu mate i kau mombehape. 2Nikatuinao halalu apa au mewali irikamu hangkoya. Ba nidoko Inao Malelaha anti peulami i Aturana Musa? Bara! Nidokori Inao Malelaha lawi nihadi Ngkora Marasa hai nipoinalai i Pue Yesu. 3Mewali, moapa hai ntuli mpuukau? Nguru-nguruna i kanipoinalaina Yesu, nilambimi katuwo au wou hangko i kuasana Inao Malelaha. Ba niuliri ide-ide peisakau mewali malelaha anti kamarohomi haduduami? Bara! 4Hangangaa mantahakau i lalu pepoinalaimi, lawi ane bara nodo, barapi mobundu ope-ope pewatina Pue Ala au nidokomi. 5Pue Ala moweikau Inao Malelaha hai mobabehiakau tanda kuasa. Ba Ia mobabehi nodo lawi meulakau i Aturana Musa? Bara. Ia mobabehi nodo, lawi nihadimi Ngkora Marasa hai nipoinalaimi Pue Yesu. 6Nodo wori ara teuki i lalu Sura Malelaha kana i Burahima au manguli node: "Burahima mepoinalai i Pue Ala, ido hai naimba Pue Ala manoto i peitaNa." 7Mewali, taisami halalu: hema au mepoinalai, ihira au teimba pemuleana Burahima. 8Mepongka hangkoya ara mpuu tunggaiana Pue Ala mopakanoto tauna au barahe to Yahudi anti pepoinalainda. Ido hai i lalu Sura Malelaha, Pue Ala nguru-nguruna mopahawe Ngkora Marasa i Burahima, nauli: "Hangko irio ina Kuwati ope-ope tauna i dunia." 9Mewali nodo Burahima nawati Pue Ala anti pepoinalaina, nodo wori ope-ope tauna au mepoinalai i Yesu batena ina nawati Pue Ala hihimbela hai Burahima. 10I lalu Sura Malelaha hangkoya teuki node: "Hema-hema au bara mampeulai hinangkana parenta au teuki i lalu Aturana Musa, batenda napaharara Pue Ala." Mewali, halalu, taisa: ane ara tauna au mampeinao mopakanoto watana i peitana Pue Ala i kamampeulaina Aturana Musa, ina harara peahe i lindona Pue Ala. Lawi hema pae au peisa mampeulai ope-ope hai au bara ara kamasalana? 11Mewali, taisa kadana ara hadua au manoto i peitana Pue Ala anti peulanta i Aturana Musa. Lawi ara wori lolita i lalu Sura Malelaha au teuki node: "Tauna au manoto i peitana Pue Ala molambi katuwo maroa anti pepoinalainda." 12Ane tapeinao mopakanoto watanta i peitana Pue Ala anti peulanta i Aturana Musa, lempona babehianta haduduanta au tapoinalai, barake mepoinalai i Pue Ala. Lawi ara teuki i lalu Sura Malelaha au manguli: "Hema au mampeulai mpuu ope-ope atura, ihira au molambi katuwo hangko i atura iti." 13Ikita ope-ope hintoto napaharara Pue Ala, lawi moliungike AturaNa. Agayana nauri nodo, Kerisitu mokabahamoke hangko i pepaharara iti. Teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya node: "Ane ara tauna au rataka i kau bona rapapate, manoto tauna iti harara i Pue Ala." Mewali, i kapatena Kerisitu i kau mombehape, Iami au mopahuruke molambi pepaharara hangko i Pue Ala au katouana hangangaa morumpake. 14Tunggaiana Yesu mate rapaku i kau, bona tauna au barahe to Yahudi peisa wori molambi pewati au nadandi Pue Ala i Burahima. Pewati iti tahumba anti pohintuwuta hai Yesu Kerisitu. Mewali, ane mepoinalaike i Yesu Kerisitu, molambike Inao Malelaha au nadandi Pue Ala hangkoya. 15Halalu, kuala pandiri hangko i katuwonta alo-alona. Pandirina, ara hadua tauna au mouki sura podandi. Ane sura iti natandataye hai rapekatandai moula atura topoparenta, ihina barapi peisa ratambai tauna ntanina hai tunggaiana barapi peisa rabaliki. 16Nodo wori hai podandina Pue Ala. Pue Ala mopaara dandiNa i Burahima hai i pemuleana. (Paresa maroa lolita iti inona. Bara teuki "i pemuleanahe" Burahima au bosa. Au teuki: "i pemuleana", lawi au natunggai lolita ide, iami pemuleana Burahima au hadua pea, iami Kerisitu.) 17Mewali halalu, nodemi lempona ngkora pandiriku inona: nguru-nguruna Pue Ala mampekatandaimi dandiNa i Burahima. Iba atuna hai talu pulona parena roo indo, Ia mowei wori Aturana Musa i manusia. Agayana bara mpuu tebali laluna Pue Ala i dandiNa au Napaara hangkoya i Burahima. DandiNa iti batena mpuu hangangaa mewali. 18Ane rapana pemuleana Burahima hangangaa mampeulai Aturana Musa bona molambi apa au nadandi Pue Ala i Burahima, lempona pewati iti bara rahumba hangko i dandina Pue Ala. Agayana taisa: Burahima molambi pewati iti batena hangko i dandina Pue Ala anti kabulana laluNa. 19Mewali, batena ina ara tauna au manguli node: "Ane nodori, apa tunggaiana Aturana Musa?" Aturana Musa nawei Pue Ala bona mopakanoto i manusia kamadosanta moliungi peundeaNa. Tunggaiana Pue Ala, bona manusia mampeulai Aturana Musa duuna hawe pemuleana Burahima au Natunggai i lalu dandina Pue Ala hangkoya, iami Kerisitu. Pue Ala mampohawaa malaekaNa mopahawe AturaNa i Musa, hai Musa iti mewali topetanga-tangai au mopahawe Aturana Pue i manusia. 20Mewali, Aturana Musa rapahawe i manusia i petanga-tangaina Musa. Agayana i kanapahawena Pue Ala dandiNa i Burahima, bara ara au metanga-tangai. Batena pea Pue Ala haduduaNa au mopahawe dandi iti. 21Kaliliuana halalu, Aturana Musa bara moewa tunggaiana dandina Pue Ala. Hangangaa takatuinao apa tunggaiana Pue Ala mowei Aturana Musa iti. Ane rapana, peisa tapeulai atura-atura bona molambike katuwo maroa, lempona atura itimi au mewali raranta mopakanoto watanta i peitana Pue Ala. 22Agayana i lalu Sura Malelaha, Pue Ala mopakanoto kamasalanda ope-ope tauna i peitaNa anti kamadosanda. Mewali, bara ara rara ntani au mampopewalike manoto i peitaNa, batena pea pepoinalainta i Yesu Kerisitu. Katuwo maroa au nadandi Pue Ala, batena Nawei i hema pea au mepoinalai i Yesu Kerisitu. 23Hangkoya, hangko damani taisa rara mepoinalai i Yesu, mengkoruke i atura-atura. I tempo iti, ikita nodo tauna au ratarunggu hai rakampai, lawi rakonto liliuke hai ratahake anti atura-atura iti. Nodomi katuwonta duuna Pue Ala mopakanoto noumba raranta mepoinalai i Pue Yesu. 24Aturana Musa peisa rapandiri nodo hadua guru au moninike duuna hawe Kerisitu, bona ikita mewali manoto i peitana Pue Ala anti pepoinalainta i Kerisitu. 25Mewali ide-ide, barapi ara bunduna tapengkorui Aturana Musa lawi manotomoke i peitana Pue Ala anti pepoinalainta i Kerisitu. 26Mewali, Pue Ala mampoanamoke ope-ope anti pepoinalainta i Kerisitu Yesu. 27Lawi ikita ope-ope rariu mewali tauna au mohintuwu hai Kerisitu, ido hai manotomoke i peitana Pue Ala au moimbake himbela hai Kerisitu. 28Pue Ala bara mampopontani tauna: to Yahudi ba au bara to Yahudi, au hawi ba au bara hawi, tobalilo ba towawine; i peitana Pue Ala himbela peake ope-ope anti pohintuwuta hai Kerisitu Yesu. 29Anti pohintuwuta hai Kerisitu, Naimbamoke pemuleana Burahima, hai batena mohumbake apa au nadandi Pue Ala i Burahima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\