Ibrani 7

1Melkisedek iti, iami datu i kota Salem hangkoya hai ia wori hadua tadulako menomba au mampopolumao bago penomba i Pue Ala au makuasa i hinangkana. I pesulena Burahima hangko i pombealaa monangi bahangkia datu, Melkisedek mai mampohidupaa hai mowati. 2Roo indo, Burahima mokira-kira anu-anuna au nahumba i lalu pombeala, hai mowei hangkira hampulo i Melkisedek. Hangana Melkisedek, lempona: "Datu au manoto." Anti kaiana datu i Salem, rahanga wori: "Datu au moanti roa ngkatuwo," lawi lempona hangana Salem: roa ngkatuwo. 3Ane tabasa tuntukana, bara ara au motuntu kana i umana ba inana ba pemuleana. Bara ara au teuki kana i pepongkana tuwona ba kahopoana tuwona. Peisa tauli: Melkisedek iti himbela hai Anana Pue Ala, lawi ia mewali tadulako menomba duuna kamahae-haea. 4Mewali, i tuntukana iti taita kamahilena tuwona Melkisedek. Ane Burahima, mahile mpuu wori tuwona, lawi ia au rapouma ope-ope to Yahudi. Agayana nauri nodo, Burahima mobila Melkisedek hai mowei iria hangkira hampulo hangko i anu-anuna au nahumba i lalu pombeala. 5Moula atura agama Yahudi, ope-ope to Yahudi hangangaa mowei hangkira hampulo hangko i polambianda i pemuleana Lewi au mewalihe tadulako menomba. Nauri pemuleana Burahima ope-ope, tadulako menomba mampesingarai ada iti i halalunda. 6Melkisedek, bara pemuleana Lewi. Agayana nauri nodo, molambi hangkira hampulo hangko i Burahima. Hai nauri Burahima molambi dandina Pue Ala, bara Burahima au mowati Melkisedek, agayana batenari Melkisedek au mowati Burahima. 7Hai taisa ntepuu: tauna au rawati tepaiwoi tuwona hangko i topewati. Mewali, meliu kamahilena tuwona Melkisedek hangko i Burahima. 8Nodo wori, meliu kamahilena tuwona Melkisedek pane pemuleana Lewi au mewalihe tadulako menomba. Tadulako menomba iti, molambi mpuuhe hangkira hampulo hangko i ranganda. Agayana batena mate worihe nodo manusia biasa. Melkisedek molambi hangkira hampulo hangko i Burahima, agayana bara ara teuki i lalu Sura Malelaha kana i kapatena. Mewali, tongawa ia tuwo liliu. 9Pemuleana Lewi au mewalihe tadulako menomba molambi mpuuhe hangkira hampulo hangko i ranganda. Agayana peisa tauli: pemuleana Lewi mowei hangkira hampulo i Melkisedek i tempona nabayari Burahima. 10Lawi Lewi iti, ampuna Burahima i karolapina. I kamaina Melkisedek mampohidupaa Burahima, Lewi bara mani rapoanaka; ara mani i lalu watana Burahima. Mewali, ane Burahima mobayari i Melkisedek, manoto Lewi hai pemuleana tepaiwoi katuwonda hangko i Melkisedek. 11I kanaweina Pue Ala AturaNa i to Yahudi, Ia moangka pemuleana Lewi Napopewalihe tadulako menomba au mampohawaa tauna bosa moula AturaNa iti. Agayana tauna bara mewali manoto i peitana Pue Ala anti pobagonda tadulako menomba iti. Ido hai hangangaa hawe hadua tadulako menomba au ntanina nodo Melkisedek, bara pea pemuleana Lewi nodo Haruni. 12Mewali, ane pemuleana Lewi au mewalihe tadulako menomba rapahuru hai hadua tadulako menomba au ntanina, Aturana Musa hangangaa rapahuru wori. 13Au ratunggai ide, bara tauna hangko i pemuleana Lewi, agayana hangko i pemuleana au ntanina au bara hambela mampopolumao bagona tadulako menomba. 14Lempona, Amputa Pue Yesu rapoanaka hangko i pemuleana Yahuda, bara hangko i pemuleana Lewi. Hai i lalu atura tadulako menomba au nauki Musa, bara ara au teuki kana i tinana Yahuda. 15Tongawa pemuleana Lewi hangangaa rapahuru i lalu pobagonda nodo tadulako menomba, lawi hawemi Tadulako Menombata au Mahile nodo Melkisedek. Ia bara hangko i pemuleana Lewi. 16Hai Ia bara mewali tadulako menomba moula atura au mopakanoto tinana toiyoruna. Ia mewali tadulako menomba moula kuasaNa hai katuwoNa au bara mokahopoa. 17Lawi i lalu Sura Malelaha, teuki node: "Oyomi tadulako menomba duuna kamahae-haea. PobagoMu nodo pobagona Melkisedek." 18Aturana Musa rakabahami lawi ngkaya kamakurana hai barapi mobundu. 19Lawi Atura iti bara moanti tauna i Pue Ala; lempona, barake mewali manoto i peitana Pue Ala anti peulanta i Aturana Musa. Ido hai atura iti rapahuru hai rara au meliu kamaroana. Ane tapeulai rara iti, tongawa irikita ina mohintuwuke hai Pue Ala. 20Meliu hangko iti, Yesu mewali tadulako menomba moula sumpana Pue Ala. Ane tadulako menomba au ntanina, barahe raangka mewali tadulako menomba moula sumpa. 21Agayana i karaangkana Yesu mewali tadulako menomba, Pue Ala mosumpa, Nauli: "Ikomi ide Pue Ala au mosumpa, hai bara ina Kubaliki lolitaNgku: Oyomi tadulako menomba duuna kamahae-haea." 22Mewali, anti posumpana Pue Ala, Yesu mopakaroho dandiNa au mopahintuwuke hai Pue Ala, hai meliu kamaroana dandi iti hangko i dandi au nguru-nguruna au napaara Pue Ala i to Yahudi. 23Ara mbuli hampaka: ane pemuleana Lewi au mewali tadulako menomba, bosahe, lawi tauna biasahe au hangangaa mate. Bara rabuku mopaliliu pobagonda duuna kamahae-haea. Mewali ane mate hadua, napahuru tohaduana. 24Agayana pohudaana Yesu nodo tadulako menomba bara tebali hai bara melimba i tohaduana, lawi Ia tuwo liliu. 25Ido hai Nabuku mokabahake hangko i huku dosanta hai moweike katuwo maroa au bara ara kamakurana, asala mohungkukike Pue Ala i lalu hangaNa. Lawi Ia au tuwo liliu hai mamperurui liliuke i lindona Pue Ala. 26Mewali, Yesu iami Tadulako Menombata Mahile au peisa motulungike. Malelaha tuwoNa, bara ara salaNa ba kamakuraNa. Nauri mewali manusia, Ia bara madosa nodo manusia. Ia raangkami i hambua pohudaa au meliu kamapangkana hangko i ope-ope au i langi. 27Ane Tadulako Menomba Mahile au ntanina, barahe nodo. Alo-alona tadulako menomba iti hangangaa mohuhuhe popenombanda, nguru-nguruna popenomba au mohuru dosanda haduduanda, hai roo indo popenomba au mohuru dosanda tauna bosa. Agayana Yesu hambela pea mohuhu popenombaNa i Pue Ala. Iti Nababehi i tempona mohuhu wataNa haduduaNa bona rapapate. PopenombaNa iti Nahuhu hambela pea; barapi hangangaa rahuleki duuna kamahae-haea. 28Tauna au mewali Tadulako Menomba Mahile moula Aturana Musa, tauna au malede, lawi manusia biasahe. Agayana roo Aturana Musa iti, Pue Ala mohowara sumpaNa, hai moula sumpaNa iti, Naangkami AnaNa au haduduaNa mewali Tadulako Menomba Mahile. Hai AnaNa iti mewali Topehompo au bara ara kamakuraNa hai au tuwo liliu duuna kamahae-haea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\